Τεχνοοικονομική αποτίμηση λειτουργίας πλοίου

Πτυχιακή Εργασία 16247 910 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Τεχνοοικονομική αποτίμηση λειτουργίας πλοίου
Συγγραφέας:
Αντωνόπουλος, Χαρίλαος
Περίληψη:
Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται το τεράστιο κεφάλαιο διεθνώς της ελληνικής οικονομίας που λέγεται Ναυτιλία. Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιείται τεχνοοικονομική ανάλυση της λειτουργίας ενός εμπορικού πλοίου μιας εταιρείας ναυτιλιακής.
Αρχικά, παρουσιάζονται γενικές πληροφορίες σχετικά με τη ναυτιλιακή οικονομία και βιομηχανία. Τονίζεται η σημασία της πληροφορικής τεχνολογίας στη ναυτιλία και στις θαλάσσιες μεταφορές. Ακόμη, παρουσιάζεται μια ιστορική αναδρομή καθώς και η διαχρονική σημασία της ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία.
Στη συνέχεια, περιγράφεται ο ρόλος του πλοίου και αναφέρονται οι λεπτομέρειες που αφορούν τους διάφορους τύπους πλοίων και φορτίων, την τεχνολογία τους και το ρόλο του πληρώματος.
Έπειτα, συνοψίζεται η τεχνική και η οικονομική λειτουργία μιας ναυτιλιακής επιχείρησης στο σύνολό της. Χρησιμοποιούνται τα οικονομικά αποτελέσματα από τη λειτουργία του πλοίου και τα λοιπά έξοδα της επιχείρησης, ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα.
Στο τελευταίο και βασικότερο τμήμα της εργασίας, παρακολουθείται διεξοδικά η τεχνοοικονομική δραστηριότητα ενός πλοίου – παραδείγματος. Αναλύεται το επιχειρηματικό πλάνο στο οποίο βασίζεται η οικονομική διαχείριση του πλοίου και παρουσιάζονται εκτενώς με διαγράμματα και πίνακες όλα τα αποτελέσματα της περιόδου υπό εξέταση.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-03-17
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Λέξεις-κλειδιά:
Ναυτιλία, Τεχνοοικονομική ανάλυση, Πλοίο, Υπολογισμός Ταξιδιού, Ναυτιλιακή εταιρεία
Περιγραφή:
92 σ., εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Antonopoulos_PtyIT_16.pdf

3 MB