Αλλαγές στις συνήθειες του τρόπου ζωής μετά από πρόγραμμα παρέμβασης σε ασθενείς με μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος.

Μεταπτυχιακή Εργασία 15718 700 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Αλλαγές στις συνήθειες του τρόπου ζωής μετά από πρόγραμμα παρέμβασης σε ασθενείς με μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος.
Συγγραφέας:
Εγκωμίτη, Αγγελική
Περίληψη:
Η τροποποίηση του τρόπου ζωής παραμένει ο ακρογωνιαίος λίθος της αντιμετώπισης της μη αλκοολικής λιπώδους νόσου του ήπατος (NAFLD). Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει τα πιθανά οφέλη μιας παρέμβασης βασισμένης είτε στη Μεσογειακή δίαιτα αυτή καθαυτή, είτε στον Μεσογειακό τρόπο ζωής που περιλαμβάνει επιπλέον αλλαγές στη σωματική δραστηριότητα και στις συνήθειες ύπνου, σε ένα δείγμα ασθενών με NAFLD, συγκριτικά με τη συνήθη πρακτική αντιμετώπιση. Στη μελέτη συμμετείχαν 28 υπέρβαροι ή παχύσαρκοι εθελοντές με NAFLD, οι οποίοι εντάχθηκαν τυχαία στις ομάδες Μεσογειακής δίαιτας (ν=8), Μεσογειακού τρόπου ζωής (ν=10) και στην ομάδα ελέγχου (ν=10). Οι συμμετέχοντες αξιολογήθηκαν στην αρχή της μελέτης και στους 6 μήνες μετά την ένταξη. Κατά την εξάμηνη αξιολόγηση, ανάμεσα στις τρεις ομάδες παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς την κατανάλωση των μη επεξεργασμένων δημητριακών, της πατάτας και του ψαριού, το ποσοστό λίπους της δίαιτας και του δείκτη MedDietScore. Όσον αφορά τις συνήθειες άσκησης και ύπνου, μεταξύ των τριών ομάδων δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά κατά την εξάμηνη αξιολόγηση, ενώ όσον αφορά τις αλλαγές στα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά, στις ομάδες ΜΔ και ΜΤΖ παρουσιάστηκε στατιστικά σημαντική μείωση του σωματικού βάρους, του ΔΜΣ και της περιφέρειας μέσης. Στην παρούσα μελέτη η εξάμηνη παρέμβαση με ομαδικές συνεδρίες σε άτομα με NAFLD που στόχευε στην υιοθέτηση της Μεσογειακής δίαιτας και του Μεσογειακού τρόπου ζωής, ήταν ικανή να βελτιώσει τις διατροφικές συνήθειες αλλά όχι το επίπεδο σωματικής δραστηριότητας και τις συνήθειες ύπνου. Ωστόσο, τα άτομα των ομάδων παρέμβασης παρουσίασαν σημαντική απώλεια βάρους συγκριτικά με τα άτομα που έλαβαν τη συνήθη αντιμετώπιση.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-07-01
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διαιτολογία (Γενικά)
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Λέξεις-κλειδιά:
Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος, Μεσογειακή δίαιτα, Μεσογειακός τρόπος ζωής, διαιτητικές συνήθειες
Περιγραφή:
98 σ., εικ., πίν., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Egkomiti_METEDD_15.pdf

4 MB