Η Επίδραση της Κατανάλωσης Κρέατος (και κρεατοσκευασμάτων) σε Δείκτες Καρδιομεταβολικού Κινδύνου στο δεκαετή επανέλεγχο της μελέτης «ΑΤΤΙΚΗ»

Μεταπτυχιακή Εργασία 15710
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η Επίδραση της Κατανάλωσης Κρέατος (και κρεατοσκευασμάτων) σε Δείκτες Καρδιομεταβολικού Κινδύνου στο δεκαετή επανέλεγχο της μελέτης «ΑΤΤΙΚΗ»
Συγγραφέας:
Γκρέκας, Αθανάσιος
Περίληψη:
Σκοπός: Να ερευνηθεί η επίδραση της κατανάλωσης κρέατος και κρεατοσκευασμάτων στους βιοχημικούς δείκτες καρδιαγγειακού κινδύνου, στο δεκαετή επανέλεγχο της μελέτης «ΑΤΤΙΚΗ».Μεθοδολογία: Το 2012 ολοκληρώθηκε ο δεκαετής επανέλεγχος της μελέτης «ΑΤΤΙΚΗ» σε 2.583 άτομα και εκτιμήθηκε η επίπτωση των καρδιαγγειακών συμβάντων στη δεκαετία (στεφανιαία νόσος, έμφραγμα μυοκαρδίου, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, άλλο καρδιαγγειακό νόσημα). Με χρήση διατροφικού ερωτηματολογίου υπολογίστηκε η συχνότητα κατανάλωσης κόκκινου κρέατος, λευκού κρέατος, αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων, αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων τύπου light, στους συμμετέχοντες. Έγινε εκτίμηση του δείκτη MedDietGroup (0,1,2). Τα άτομα ελέγχθηκαν κλινικά και εργαστηριακά για παρουσία διαβήτη, υπέρτασης και υπερχοληστερολαιμία και υπολογίστηκαν οι γλυκόζη, ινσουλίνη, TGs, ολική χοληστερόλη (HDL και LDL), ο ΔΜΣ και ο λόγος περιφέρεια μέσης/περιφέρεια γοφών. Μετρήθηκε η IL-6 σε 278 συμμετέχοντες. Αποτελέσματα: Η επίπτωση της καρδιαγγειακής νόσου στον πληθυσμό της Αττικής είναι 15,7%. Καμία ανεξάρτητη σχέση μεταξύ κατανάλωσης κρέατος συνολικά και υπέρτασης (ΣΛ=1,034) ή υπερχοληστερολαιμίας (ΣΛ= 0,955). Η κατανάλωση κρέατος συνολικά δεν σχετίστηκε με τον καρδιαγγειακό κίνδυνο στη δεκαετία (ΣΛ=1,005 95%ΔΕ 0,904-1,118), όπως και κόκκινου (ΣΛ=0,991). Καμία συσχέτιση μεταξύ ολικού κρέατος και IL-6 (r=-0,004 p=0,908). Συμπεράσματα: Δεν αναδείχθηκε στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της κατανάλωσης κρέατος-κρεατοσκευασμάτων, δεικτών φλεγμονής (IL-6) και καρδιαγγειακού κινδύνου στον 10ετή έλεγχο.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-07-06
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διαιτολογία (Γενικά)
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Λέξεις-κλειδιά:
καρδιαγγειακός κίνδυνος, κρέας, κρεατοσκευάσματα, φλεγμονή, IL-6, αθηρωμάτωση, μελέτη ΑΤΤΙΚΗ.
Περιγραφή:
122 σ., 4 εικ., 22 πίν., 5 διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Gkrekas_METEDD_15.pdf

2 MB