Κίνητρα εργασίας σε φορείς Κοινωνικής Οικονομίας

Πτυχιακή Εργασία 14895 825 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Κίνητρα εργασίας σε φορείς Κοινωνικής Οικονομίας
Συγγραφέας:
Μακρής, Κωνσταντίνος
Περίληψη:
Η παρούσα πτυχιακή εργασία ως έχει θέμα την αναζήτηση των δυνάμεων εκείνων που ενθαρρύνουν ή παρωθούν τα άτομα να εργαστούν στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας. Στόχος της εργασίας είναι να διερευνήσει τα εργασιακά κίνητρα που διεγείρουν και κατευθύνουν τα άτομα, τα πλεονεκτήματα της εργασίας τους, τα μειονεκτήματα και τους τρόπους εξισορρόπησής τους.
Για την επίτευξη αυτού του στόχου, πραγματοποιήθηκε ποσοτική έρευνα, μέσω ερωτηματολογίου σε 200 εργαζομένους σε φορείς Κοινωνικής Οικονομίας.
Τα ευρήματα αρχικά επεξεργάστηκαν μέσω της περιγραφικής στατιστικής. Στη συνέχεια διερευνήθηκε η ύπαρξη στατιστικά σημαντικών διαφορών των εργαζομένων, με βάση τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά, σε σχέση με παράγοντες της εργασίας τους. Τέλος εκτιμήθηκαν οι προσδιοριστικοί παράγοντες της συνολικής εργασιακής ικανοποίησης των εργαζομένων σε φορείς Κοινωνικής Οικονομίας, μέσω υποδείγματος πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης, αφού πρώτα έγινε παραγοντική ανάλυση των κινήτρων εργασίας.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, σε περιόδους κρίσης παρατηρείται ενίσχυση του ρεύματος προς τα συνεργατικά εγχειρήματα με το γεγονός αυτό να είναι εντονότερο στους ανέργους. Οι εργαζόμενοι ωθούνται προς τους φορείς Κοινωνικής Οικονομίας κυρίως από κοινωνικά και εσωτερικά κίνητρα, ενώ θεωρούν ως πλεονεκτήματα της εργασίας τους το εργασιακό περιβάλλον και τον δημοκρατικό τρόπο διοίκησης. Τέλος, η συνολική εργασιακή ικανοποίηση στον τρίτο τομέα της οικονομίας φαίνεται να είναι ιδιαίτερα υψηλή, ωστόσο προκύπτει ο προβληματισμός των εργαζομένων σχετικά με το εισόδημά τους.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικονομία
Λέξεις-κλειδιά:
κοινωνική εργασία, κίνητρα, κίνητρα για εργασία, συνεργασίες
Περιγραφή:
123 σ.: εικ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Makris_PtyxOOO_14.pdf

3 MB