Σελήνιο-Σεληνοπρωτεΐνες και ασκησιογενής μυϊκή βλάβη: ποιός ο ρόλος του συμπληρώματος colostrum

Μεταπτυχιακή Εργασία 14843
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σελήνιο-Σεληνοπρωτεΐνες και ασκησιογενής μυϊκή βλάβη: ποιός ο ρόλος του συμπληρώματος colostrum
Συγγραφέας:
Κάρτσωνας, Θεόδωρος
Περίληψη:
Εισαγωγή: Σε αθλητές ομαδικών αθλημάτων με ημι-διαλλειματικό χαρακτήρα εντάσεων όπως το ποδόσφαιρο, φαινόμενα όπως η ασκησιογενές μυϊκή βλάβη και ο καθυστερημένος μυϊκός πόνος μπορούν να επηρεάσουν δυσμενώς την από-δοση.Συχνότητα προπονήσεων καθώς και ακριβής συμμόρφωση στο προπονητικό πρωτόκολλο μπορεί να επηρεασθούν άμεσα από αυτά τα φαινόμενα. Παρεμβάσεις με πρακτικό χαρακτήρα που να περιορίζουν την έκταση των φαινομένων ή ακόμα και να τις εξαλείφουν είναι στο επίκεντρο του επιστημονικού ενδιαφέροντος. Σκοπός: Στην παρούσα έρευνα διερευνάται η επίδραση της χορήγησης συμπληρώματος βόειου πρωτογάλακτος (BC) μετά από πρόκληση ασκησιογενούς μυϊκής βλάβης και καθυστερημένου μυϊκού πόνου σε άνδρες ποδοσφαιριστές. Εξετάστηκε η συσχέτιση της πρόσληψης BC με, τις τυχόν μεταβολές των δραστικοτήτων των αντιοξειδωτικών σεληνοενζύμων Gpx1 και Gpx3, βιοχημικές, ανθρωπομετρικές και εργομετρικές παραμέτρους καθώς επίσης και η τυχόν επίδραση της χορήγησης στα φαινόμενα της ΑΜΒ και ΚΜΠ. Επιπλέον διερευνήθηκε η επίδραση της χορήγησης BC στην τυχόν μεταβολή της σεληνοπρωτεΐνης Gpx3 ποδοσφαιριστών χωρίς την πρόκληση μυϊκής βλάβης. Μέθοδοι: Το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτελούν 17 ποδοσφαιριστές Β’, Δ’ κατηγορίας και ερασιτεχνικών ομάδων (Μ.Ο ηλικίας 22 έτη). Οι εθελοντές υποβλήθηκαν σε πρωτόκολλο άσκησης (LIST) το οποίο προσομοιάζει έναν ποδοσφαιρικό αγώνα σε αρκετά ελεγχόμενες συνθήκες με στόχο την πρόκληση μυϊκής βλάβης παρόμοια με εκείνη που θα προέκυπτε ύστερα από έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Δείγματα αίματος παραλήφθηκαν ακριβώς πριν αλλά και στις 2, 24, 48 και 72 ώρες μετά το πρωτόκολλο LIST. Στην συνέχεια οι εθελοντές χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Οι εθελοντές στην ομάδα ελέγχου λάμβαναν καθημερινά 3,2γρ πρωτεΐνης ορού γάλακτος (WP) και οι εθελοντές της ομάδας παρέμβασης 3,2γρ βόειου πρωτογάλακτος. Έπειτα από 6 εβδομάδες οι εθελοντές επανέλαβαν το πρωτόκολλο LIST και έγιναν αιμοληψίες στις αντίστοιχες χρονικές στιγμές. Σε κάθε δείγμα αίματος προσδιορίστηκε ή δραστικότητα των σεληνοπρωτεΐνών Gpx3 και Gpx1 στα λευκοκύτταρα. Στο δεύτερο πρωτόκολλο της μελέτης υπήρχαν πέντε ομάδες εθελοντών. Το δείγμα αποτελούνταν από 42 ποδοσφαιριστές. Κάθε ομάδα λάμβανε καθημερινά για 6 εβδομάδες διαφορετικό συμπλήρωμα. Τα πέντε συμπληρώματα είναι 3,6γρ WP, 3,6γρ BC, 0,8γρ WP, 0,8γρ BC και 8ml BC σε υγρή μορφή. Στις έξι εβδομάδες εκτιμήθηκε η επίδραση των παρεμβάσεων στους στα επίπεδα δραστικότητας της σεληνοπρωτεΐνης Gpx3 στον ορό. Αποτελέσματα: Στο πρώτο πρωτόκολλο διαφάνηκε μία τάση αύξησης της δραστικότητας της Gpx1 μεταξύ ΒL και follow up φάσης στις χρονικές στιγμές 2h και 24h στην ομάδα που είχε λάβει BC 3,2gr/d. (p<0.5). Στο δεύτερο πρωτόκολλο της μελέτης δεν παρατηρήθηκε καμία σημαντική επίδραση των παρεμβάσεων στην δραστικότητα των σεληνοπρωτεΐνών μεταξύ 0,3και 6 εβδομάδων. Αρνητική σημαντική συσχέτιση (p<0.1). προέκυψε από το δεύτερο πρωτόκολλο μεταξύ δραστικότητας της σεληνοπρωτεΐνης Gpx3 και μέσου όγκου αιμοπεταλίων. Ο αυξημένες τιμές MPV έχουν συσχετιστεί με αιμοπετάλιο-εξαρτώμενη αρτηριακή θρόμβωση γεγονός που το καθιστά σημαντικό ως εύρημα. Συμπεράσματα: Πιθανή αύξηση της δραστικότητας της Gpx1 μετά από λήψη BC 3,2gr/d για 6 εβδομάδες μόνο μετά από ασκησιογενές ερέθισμα. Η χορήγηση bovine colostrum δεν επηρέασε την δραστικότητα της σεληνοπρωτεΐνης Gpx3 ανεξάρτητα δοσολογίας και μορφής.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-07-17
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Διαιτολογία (Γενικά)
Διατροφικές αλληλεπιδράσεις
Λοιπά Θέματα:
Μύες - Τραύματα και κακώσεις
Καθυστερημένος Mυϊκός Πόνος
Πρωτόγαλα - Φυσιολογικές απόψεις
Ασκησιογενή Μυϊκή Βλάβη
Λέξεις-κλειδιά:
μύες, τραυματισμοί, colostrum, σελήνιο, συμπληρώματα
Περιγραφή:
81 σ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Kartsonas_MetEDD_14.pdf

1 MB