Ποιοτικά χαρακτηριστικά ιλύος από μονάδες επεξεργασίας λυμάτων του ελλαδικού χώρου

Μεταπτυχιακή Εργασία 1442 601 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Ποιοτικά χαρακτηριστικά ιλύος από μονάδες επεξεργασίας λυμάτων του ελλαδικού χώρου
Συγγραφέας:
Μάλλιου, Μαρία
Επιβλέπων καθηγητής:
Αμπελιώτης, Κωνσταντίνος
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής μελέτης με τίτλο «Ποιοτικά χαρακτηριστικά ιλύος από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων του Ελλαδικού χώρου», ήταν εκτίμηση βασικών περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών της αφυδατωμένης ιλύος από μονάδες επεξεργασίας αστικών λυμάτων, σε όλη την Ελλάδα.
Για το σκοπό αυτό, συλλέχθηκαν 24 δείγματα αφυδατωμένης ιλύος από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, τα οποία εξετάστηκαν ως προς διάφορες φυσικο-χημικές και μικροβιολογικές παραμέτρους. Πιο συγκεκριμένα, έγινε εκτίμηση του μικροβιολογικού φορτίου των δειγμάτων ιλύος με μετρήσεις των πληθυσμών των ολικών μεσόφιλων βακτηρίων, των περιττωματικών στρεπτόκοκκων, των θειοαναγωγικών κλωστριδίων, των μυκήτων και των ζυμών, των ολικών κολίμορφων και των E. coli. Επίσης εξετάστηκε η παρουσία παθογόνων όπως το Salmonella spp και Listeria spp. και μετρήθηκε το pH, η υγρασία, τα πτητικά στερεά, η ηλεκτρική αγωγιμότητα και οι συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων στα δείγματα λάσπης. Τέλος απομονώθηκαν και ταυτοποιήθηκαν από τα δείγματα ιλύος συνολικά 167 στελέχη του γένους Enterococcus.
Τα αποτελέσματα που προέκυψαν οδήγησαν στη διατύπωση προτάσεων σχετικά με την ολοκληρωμένη διαχείριση της ιλύος, με έμφαση στις δυνατότητες γεωργικής της αξιοποίησης. Άλλωστε η επαναχρησιμοποίηση της λάσπης λύνει το πρόβλημα της διάθεσης της, το οποίο εμφανίζεται ιδιαίτερα οξυμένο στη χώρα μας.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2006
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Λύματα και συστήματα διάθεσης λυμάτων
Λοιπά Θέματα:
Λύματα - Καθαρισμός - Ελλάδα
Water - Purification - Greece
Sewage - Purification - Greece
Factory and trade waste - Greece
Sewage disposal plants - Greece
Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
Ιλύς, λύματα, μονάδες επεξεργασίας λυμάτων
Περιγραφή:
107 σ. : πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, Metaptychiaki2.pdf