Λειτουργικός οδηγός για προαγωγή της υγείας διατροφής και φυσικής δραστηριότητας για την έκτη τάξη δημοτικού σχολείου

Μεταπτυχιακή Εργασία 14004
Πρωτότυπος Τίτλος:
Λειτουργικός οδηγός για προαγωγή της υγείας διατροφής και φυσικής δραστηριότητας για την έκτη τάξη δημοτικού σχολείου
Συγγραφέας:
Χατζημάρκου Αντωνίου, Μαριλένα
Επιβλέπων καθηγητής:
Κάβουρας, Σταύρος
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανασκόπηση των σημαντικότερων προβλημάτων υγείας που σχετίζονται με τη διατροφή και τη φυσική δραστηριότητα στην παιδική ηλικία, η ανασκόπηση παρεμβατικών προγραμμάτων στα δημοτικά σχολεία και έρευνα πεδίου για την πρόληψη και αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων και τέλος η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού προαγωγής της υγείας, διατροφής και φυσικής δραστηριότητας για τη Στ’ τάξη δημοτικού σχολείου και εφαρμογή μέρους του ως πιλοτική εφαρμογή σε δημοτικό σχολείο της Κύπρου και αξιολόγησης του. Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε εκπαιδευτικό υλικό, οκτώ ενοτήτων που βασίστηκε σε στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διατροφή και σε ιδέες του CDC για τη φυσική δραστηριότητα για τη συγκεγκριμένη ηλικιακή ομάδα. Μέρος του Οδηγού εφαρμόστηκε για ένα μήνα σε δημοτικό σχολείο της επαρχίας Λάρνακας της Κύπρου σε δύο τάξεις ΣΤ’ δημοτικού. Στην ομάδα που αποτέλεσε την ομάδα πιλοτικής εφαρμογής συμμετείχαν 28 παιδιά και στην ομάδα ελέγχου (καμία επαφή με το πρόγραμμα), συμμετείχαν 27 παιδιά. Τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης όπου χρησιμοποίηθηκε το λογισμικό πακέτο SPSS 12.0 έδειξαν στατιστικά σημαντική διαφορά σε γνωστικό επίπεδο για την ομάδα πιλοτικής εφαρμογής αλλά χωρίς διαφοροποίησεις σε στάσεις και συμπεριφορές σχετικά με την επιρροή των διαφημίσεων και τις δεξιότητες καταναλωτικής συμπεριφοράς. Συμπεράσματα : παρόλο που η πιλοτική εφαρμογή είχε πολύ μικρή διαρκεια υπήρξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην ομάδα πιλοτικής εφαρμογής σε σχέση με την ομάδα ελέγχου στους στόχους που τέθηκαν. Προτείνεται εφαρμογή του ολοκληρωμένου οδηγού για μια τουλάχιστον σχολική χρονιά με αξιολόγηση για να φανούν τυχόν λάθη και κενά, ένταξη της Αγωγής Υγείας διαθεματικά από την πρώτη ως την έκτη τάξη του δημοτικού με εφαρμογή παρόμοιων Οδηγών και έτοιμο υλικό για τον / την εκπαιδευτικό και εφαρμογή κοινής πολιτικής από τα Υπουργεία Παιδείας και Υγείας όσον αφορά προβλήματα της παιδικής ηλικίας σε σχέση με τη διατροφή και τη φυσική δραστηριότητα και την πρόληψη των χρόνιων νοσημάτων φθοράς.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2004
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Λοιπά Θέματα:
Αγωγή υγείας - Παιδιά
Λέξεις-κλειδιά:
άσκηση
Περιγραφή:
119 σ., πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

CHATZIMARKOY-ANT. M.-EDD04.pdf

103 MB