Εκτίμηση της συμπεριφοράς των Ελλήνων καταναλωτών σχετικά με τις χρήσεις του διαδικτύου και τις ηλεκτρονικές εμπορικές συναλλαγές

Μεταπτυχιακή Εργασία 10527
Πρωτότυπος Τίτλος:
Εκτίμηση της συμπεριφοράς των Ελλήνων καταναλωτών σχετικά με τις χρήσεις του διαδικτύου και τις ηλεκτρονικές εμπορικές συναλλαγές
Συγγραφέας:
Ευθυμίου, Μαρία
Περίληψη:
Κύριος στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση του αριθμού των καταναλωτών που έχουν εισάγει το internet και τις διαδικτυακές αγορές στον τρόπο ζωής τους. Επίσης, να εντοπιστούν τα προϊόντα ή υπηρεσίες εκείνες που είναι πιο δημοφιλή αλλά και να εκτιμηθεί η εμπιστοσύνη των χρηστών του internet ως προς τα ηλεκτρονικά καταστήματα. Τέλος, να καθοριστούν οι συντελεστές εκείνοι που ωθούν τους ανθρώπους σε διαδικτυακές αγορές και να διερευνηθεί η πρόθεση τους για μελλοντικές αγορές μέσω αυτού του καναλιού. Η μεθοδολογία στην οποία στηρίχτηκε η παρούσα διπλωματική μελέτη είναι η εκτίμηση αντίστοιχων οικονομετρικών υποδειγμάτων. Τα δεδομένα της έρευνας συλλέχθηκαν με τη μέθοδο της δειγματοληψίας και με την χρήση ερωτηματολογίου στην περιοχή της Αττικής. Όπως διαπιστώθηκε από την ανάλυση των στοιχειών, το 97% των ερωτώμενων χρησιμοποιεί το διαδίκτυο κυρίως από το σπίτι και την εργασία τους. Οι κυριότεροι λόγοι χρήσης του internet είναι η αναζήτηση πληροφοριών , η ψυχαγωγία και οι ειδήσεις/ενημέρωση. Άρα ένα συντριπτικά μεγάλο ποσοστό έχει υιοθετήσει το διαδίκτυο στον τρόπο ζωης του, με αποτέλεσμα το 47% των χρηστών να έχει πραγματοποιήσει και αγορές μέσω αυτού.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-11-25
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Ηλεκτρονικό εμπόριο
Electronic commerce
Διαδίκτυο (Internet)
Internet
Καταναλωτική συμπεριφορά
Consumer behavior
Περιγραφή:
145 σ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, Eythymiou_Maria.pdf