Η ιστορική και αρχαιολογική φυσιογνωμία της πόλης των Χανίων

Μεταπτυχιακή Εργασία 10500
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η ιστορική και αρχαιολογική φυσιογνωμία της πόλης των Χανίων
Συγγραφέας:
Μιλιδάκης, Μιχαήλ
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία ερευνά την ιστορική και αρχαιολογική φυσιογνωμία της πόλης των Χανίων, που διαμορφώνουν σε μεγάλο μέρος την πολιτιστική φυσιογνωμία της. Ειδικότερα, παρουσιάζονται η ιστορία, οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μνημεία της πόλης από τα προϊστορικά χρόνια μέχρι τη σύγχρονη εποχή με σκοπό να δοθεί έμφαση στον πλούτο της πολιτιστικής κληρονομιάς και της σπουδαιότητάς της. Η έρευνα διενεργήθηκε σε κατοίκους της πόλης με σκοπό να διαπιστωθεί η γνώση τους και η άποψή τους ως προς τον αρχαιολογικό και ιστορικό χαρακτήρα της πόλης στην οποία ζουν. Επιπρόσθετα, ερευνώνται οι λόγοι για τους οποίους θεωρείται απαραίτητη η διατήρηση και η προβολή της αυτής της κληρονομιάς. Τέλος, διατυπώνονται προτάσεις για την ενδυνάμωση της ιστορικής και αρχαιολογικής συνείδησης των κατοίκων. Η ερευνητική μέθοδος που κρίθηκε ως η πλέον πρόσφορη είναι η ποσοτική με τη χρήση ερωτηματολογίου.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-11-06
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Χανιά - Ιστορία
Chania (Greece) - History
Χανιά - Αρχαιότητες
Chania (Greece) - Antiquities
Μνημεία - Ελλάδα - Κρήτη - Χανιά (Νομός)
Monuments - Greece - Crete - Chania (Nome)
Πολιτιστική κληρονομιά - Ελλάδα - Κρήτη - Χανιά (Νομός)
Cultural property - Greece - Chania (Nome)
Περιγραφή:
205 σ., εικ., πίν., διαγρ., χάρτες, σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0