Μεταπτυχιακές Εργασίες

Συλλογή 42
Τίτλος:
Μεταπτυχιακές Εργασίες

Φίλτρα

 

1. Διαχείριση των Δασικών Πυρκαγιών με τη χρήση των σύγχρονωντεχνολογιών: Η περίπτωση της πυρκαγιάς της 28ης Ιουνίου 2007 στο όρος Πάρνηθα

Μεταπτυχιακή Εργασία 3403
Συγγραφέας:
Χρονοπούλου, Γλυκερία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-11-22

2. Ανακύκλωση συσσωρευτών μολύβδου

Μεταπτυχιακή Εργασία 14851
Συγγραφέας:
Κιαπίδης, Σάββας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-07-09
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική διαχείριση
Περιβαλλοντικές επιστήμες
Λύματα και συστήματα διάθεσης λυμάτων

3. Πλημμυρικός Κίνδυνος στο Θριάσιο Πεδίο

Μεταπτυχιακή Εργασία 14875
Συγγραφέας:
Κρούσκα, Ζωή
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-03-15
Θεματικές Κατηγορίες:
Φυσικές καταστροφές

4. Οι αυτοκτονίες στην Ελλάδα: χωρική και στατιστική ανάλυση της περιόδου 2000-2012

Μεταπτυχιακή Εργασία 14885
Συγγραφέας:
Λένος, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-02-04
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Στατιστική

5. Μελέτη των επιπτώσεων της εσωτερικής μετανάστευσης στις δυναμικές/περιαστικές περιοχές της υπαίθρου: η περίπτωση της Βόχας του νομού Κορινθίας

Μεταπτυχιακή Εργασία 15372
Συγγραφέας:
Ουΐλς, Αλέξανδρος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-10-04
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)

6. Οι επιπτώσεις των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών στην Δημόσια Υγεία

Μεταπτυχιακή Εργασία 14831
Συγγραφέας:
Καραγιαννοπούλου, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-07-15
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Φυσικές καταστροφές
Δημόσια υγεία. Υγιεινή. Προληπτική ιατρική

7. ∆ιερεύνηση του αστικού εξευγενισμού (Gentrification) στην Ελλάδα και σύγκριση με την διεθνή εμπειρία: μελέτη περίπτωσης της Αθήνας (Γκάζι, Ψυρρή, Μεταξουργείο)

Μεταπτυχιακή Εργασία 14989
Συγγραφέας:
Ταταράκη, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-07-10
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)

8. Πολιτικές ανασυγκρότησης αστικών περιοχών μετά από σεισμό με έμφαση στην κατοικία

Μεταπτυχιακή Εργασία 3082
Συγγραφέας:
Ακρίβου, Ελένη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-02-18

9. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων:εργατικά ατυχήματα και πολιτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Ελληνικές περιφέρειες

Μεταπτυχιακή Εργασία 3142
Συγγραφέας:
Γκλαβίνης, Αλέξανδρος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-01-10

11. Εναλλακτικά μοντέλα αγροτικής ανάπτυξης: η περίπτωση της παραγωγής οίνου ΟΠΑΠ στις περιοχές της Μαντινείας και της Νεμέας

Μεταπτυχιακή Εργασία 2538
Συγγραφέας:
Θεοφίλη, Αλεξάνδρα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-01-09

12. Μητροπολιτική ανάπτυξη και αστικός ανταγωνισμός, ιστορική μνήμη, τοπόσημα στο σύγχρονο Βερολίνο

Μεταπτυχιακή Εργασία 2587
Συγγραφέας:
Γαβριηλίδου, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-11-03

13. Ένας οδηγός εκτίμησης τρωτότητας των Μικρομεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων έναντι φυσικών καταστροφών

Μεταπτυχιακή Εργασία 2806
Συγγραφέας:
Βικάτου, Αικατερίνη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-11-22

14. Ασφάλεια πόλεων: ιδιωτικοποίηση και επιπτώσεις

Μεταπτυχιακή Εργασία 2767
Συγγραφέας:
Παπαγεωργοπούλου, Κωνσταντίνα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-02-18

15. Η ανάδειξη της Ανατολικής Ασίας σε σημαντικό προορισμό Άμεσων Ξένων Επενδύσεων: η περίπτωση των ελληνικών Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στην Κίνα

Μεταπτυχιακή Εργασία 2886
Συγγραφέας:
Παπαδόπουλος, Πολύκαρπος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-01-10

16. Ανάπτυξη εφαρμογής δημοτικού κτηματολογίου σύμφωνα με την οδηγία INSPIRE με τη χρήση τεχνολογιών γεωπληροφορικής

Μεταπτυχιακή Εργασία 16088
Συγγραφέας:
Σοφιανόπουλος, Σοφιανός
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-02-29
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)

17. Θεσμική και κοινωνική ένταξη των μεταναστών στην Ελλάδα με τη συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης

Μεταπτυχιακή Εργασία 3514
Συγγραφέας:
Γεωργοπούλου, Παναγιώτα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-04-07

18. Εφαρμογή των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών στη διαχείριση αποβλήτων: Ευρωπαϊκές πρακτικές

Μεταπτυχιακή Εργασία 3461
Συγγραφέας:
Ρούσσου, Ευλαβία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-11-22

19. Η εγκατάσταση των αλλοδαπών συνταξιούχων στην ευρύτερη περιοχή της Τριφυλίας του Νομού Μεσσηνίας

Μεταπτυχιακή Εργασία 3688
Συγγραφέας:
Ριάλλη, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-03-23

20. Ανάπτυξη εργαλειοθήκης σε περιβάλλον Γ.Σ.Π. για τον υπολογισμό του δείκτη παράκτιας τρωτότητας (CVI)

Μεταπτυχιακή Εργασία 16786
Συγγραφέας:
Μπανέλα, Μαρίνα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-10-29
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Γεωλογία
Ωκεανογραφία