Ανάπτυξη Εφαρμογής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αξιοποιώντας τα Ανοιχτά Δεδομένα του Προγράμματος «Δι@ύγεια»

Πτυχιακή Εργασία 18873
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανάπτυξη Εφαρμογής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αξιοποιώντας τα Ανοιχτά Δεδομένα του Προγράμματος «Δι@ύγεια»
Μεταφρασμένος τίτλος:
Design and Implementation of E-Government Web Application utilizing Open Data provided by the state program “Di@vgeia”
Συγγραφέας:
Γκουλής, Δημήτρης Ν.
Επιβλέπων καθηγητής:
Νικολαΐδη, Μαρία
Περίληψη:
Η ραγδαία ανάπτυξη του διαδικτύου και της επιστήμης της πληροφορίας έχει καταστήσει αναγκαία την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην Δημόσια Διοίκηση. Δεν πρόκειται για μία απλή μετάβαση στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, αλλά για ουσιαστικές και αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στη μετάβαση στην ανοιχτή διακυβέρνηση και στον εκσυγχρονισμό των δημοκρατικών διαδικασιών.
Ο σκοπός του παρόντος ερευνητικού έργου είναι η προώθηση της ανοιχτής διακυβέρνησης, βασικοί πυλώνες της οποίας είναι η διαφάνεια, η λογοδοσία, η συμμετοχή και η συνεργασία. Συνεπώς η προώθηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς επίσης και η προώθηση των ανοιχτών δεδομένων σε συνδυασμό με τις νέες πρακτικές και τεχνολογίες της επιστήμης της πληροφορίας, μπορούν να παράξουν σπουδαία αποτελέσματα με μεγάλη αξία για την κοινωνία και τη διακυβέρνηση.
Σε αυτό το πλαίσιο, μέσω της έρευνας που διεξήχθη για την κατανόηση και απλοποίηση του όρου της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για τις πρακτικές που εφαρμόζονται στην Ελλάδα και τα τρέχοντα κρατικά προγράμματα, καταγράφθηκαν οι περιορισμοί, οι ελλείψεις και οι ανάγκες με βάση την ελληνική πραγματικότητα.
Το έργο ολοκληρώθηκε με τη δημιουργία διαδικτυακής εφαρμογής ανοιχτού λογισμικού – «DiavgeiaPlus» – κάνοντας χρήση νέων τεχνολογιών και αξιοποιώντας τα ανοιχτά δεδομένα που παρέχονται από το Πρόγραμμα «Δι@ύγεια». Βασικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής είναι η ευκολία χρήσης, και η εισαγωγή καινοτόμων υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα οι υπηρεσίες είναι: αναζήτηση και προβολή αποφάσεων πράξεων, αναζήτηση και προβολή πληροφοριών δημόσιων φορέων, οπτικοποίηση της δομής και οπτικοποίηση δαπανών των δημόσιων φορέων.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-07
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Λοιπά Θέματα:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές - Δίκτυα
Λέξεις-κλειδιά:
Διαδικτυακή Εφαρμογή, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Ανοιχτή Διακυβέρνηση, Ανοιχτά Δεδομένα, Νέες Τεχνολογίες
Περιγραφή:
70 σ.:εικ.,πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Gkoulis_it_2017.pdf

2 MB