Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Challenges of Immigrant Associations and NGOs in contemporary Greece

Επιστημονική Δημοσίευση 15499
Τύπος δημοσίευσης:
Άρθρο Περιοδικού
Δημιουργός:
Παπαδόπουλος, Απόστολος
Χαλκιάς, Χρήστος
Φρατσέα, Λ. Μ.
Ημερομηνία δημοσίευσης:
2013
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Ιστορική και αισθητηριακή χαρτογράφηση στη γειτονιά “Δουργούτη” στο Νέο Κόσμο

Πτυχιακή Εργασία 15455
Συγγραφέας:
Παπαδιάς, Ευάγγελος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-03-15
Θεματικές Κατηγορίες:
Μαθηματική γεωγραφία. Χαρτογραφία
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Χρήση λογισμικών ανοικτού κώδικα στη διαχείριση δικτύων κοινής ωφέλειας. Μελέτη Περίπτωσης: Δίκτυο Ύδρευσης Δήμου Βόλου

Μεταπτυχιακή Εργασία 14903
Συγγραφέας:
Μαράτος, Νικόλαος-Ζαρείφης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-06-10
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Ερευνητικό πρόγραμμα "Artemis". Σχεδιασμός και αξιολόγηση οικιστικών προτύπων που κρίνονται κατάλληλα για τη βιώσιμη ανάπτυξη φθινουσών αγροτικών περιοχών στη μεσογειακή ζώνη

Άρθρο Περιοδικού 98
Δημιουργός:
Πατρίκιος, Γιώργος
Χαλκιάς, Χρήστος
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Οργάνωση γεωγραφικών πληροφοριών για τα ελληνικά νησιά με την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων

Άρθρο Περιοδικού 231
Δημιουργός:
Χαλκιάς, Χρήστος
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Βελτιστοποίηση δρομολογίων συλλογής αστικών απορριμμάτων με την αξιοποίηση των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών

Μεταπτυχιακή Εργασία 18078
Συγγραφέας:
Δημητράκη, Αικατερίνη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-09
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Περιβαλλοντική διαχείριση
Τεχνολογία της πληροφορίας
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Καταγραφή - ανάδειξη δικτύου διαδρομών πολιτισμικού ενδιαφέροντος για τα νησιά των Κυκλάδων με την αξιοποίηση των τεχνολογιών G.P.S και G.I.S. (περιοχή μελέτης: Ν. Τήνος)

Πτυχιακή Εργασία 14058
Συγγραφέας:
Κανέλλου, Φανή
Λαγάρα, Βασιλική
Ημερομηνία κατάθεσης:
2004-09
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Μαθηματική γεωγραφία. Χαρτογραφία
Τεχνολογία της πληροφορίας
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Μοντελοποίηση της ηλιακής έκθεσης με τη χρήση Σ.Γ.Π και ψηφιακών μοντέλων εδάφους

Πτυχιακή Εργασία 14066
Συγγραφέας:
Μήτρου, Ανδρέας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2005-02-22
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Τεχνολογία της πληροφορίας
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Μαθηματική γεωγραφία. Χαρτογραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Αξιοποίηση δοευφορικών δεδομένων νυκτερινού φωτισμού σε γεωγραφικές εφαρμογές με χρήση ΣΓΠ

Πτυχιακή Εργασία 14048
Συγγραφέας:
Ανθοπούλου, Φανή
Ημερομηνία κατάθεσης:
2005-02
Θεματικές Κατηγορίες:
Μαθηματική γεωγραφία. Χαρτογραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Καταγραφή και χαρτογράφηση περιηγητικού δικτύου του Όρους Παρνασσού

Πτυχιακή Εργασία 18022
Συγγραφέας:
Χασάπης, Δημήτριος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-11-02
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Μαθηματική γεωγραφία. Χαρτογραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Σχεδιασμός και οργάνωση βάσης χαρτογραφικών δεδομένων ιστορικού χάρτη H. H. Kitchener της Νήσου Κύπρου με τη χρήση λογισμικού GIS

Μεταπτυχιακή Εργασία 18084
Συγγραφέας:
Ψαρογιάννης, Αθανάσιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-11-07
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Τεχνολογία της πληροφορίας
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Μαθηματική γεωγραφία. Χαρτογραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

12. Εφαρμοσμένη γεωπληροφορική στη διαχείριση γεωγραφικών πληροφοριών σε τοπική κλίμακα. Αποτίμηση ποιότητας ζωής σε μονάδες τοπικής αυτοδιοίκησης

Διδακτορική Διατριβή 15435
Συγγραφέας:
Φάκα, Αντιγόνη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-03
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

13. Χωροθέτηση ΑΠΕ στη νήσο Μύκονο με τη χρήση της πολυκριτιριακής μεθόδου ανάλυσης

Πτυχιακή Εργασία 19064
Συγγραφέας:
Πολυκανδριώτης, Δημήτρης Κ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-18
Θεματικές Κατηγορίες:
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

14. Αυτοματοποιημένη χάραξη διοικητικών ορίων με την αξιοποίηση της Γεωπληροφορικής. Εμπειρική ανάλυση για την αυτοματοποιημένη χάραξη τμήματος της Ελληνοβουλγαρικής μεθορίου

Μεταπτυχιακή Εργασία 20268
Συγγραφέας:
Αθανασίου, Νικόλαος Δ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-19
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Μαθηματική γεωγραφία. Χαρτογραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

15. Εφαρμογές GIS στην xαρτογράφηση της επιδεκτικότητας σε διάβρωση. Εμπειρική Ανάλυση για την λεκάνη απορροής του Ξηριά

Πτυχιακή Εργασία 20592
Συγγραφέας:
Ασλάνης, Παύλος Η.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-13
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0