Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Ανίχνευση συνηθειών χρήστη με χρήση κινητών τηλεφώνων

Μεταπτυχιακή Εργασία 16257
Συγγραφέας:
Τραγοπούλου, Σπυριδούλα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-03-10
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Συλλογή και κατηγοριοποίηση δεδομένων κίνησης, μέσω κινητών τηλεφώνων, με στόχο την ανίχνευση δραστηριότητας

Πτυχιακή Εργασία 9331
Συγγραφέας:
Τραγοπούλου, Σπυριδούλα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-10-09
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0