Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Ζήτηση και κόστος ειδών διατροφής ατόμων τρίτης ηλικίας

Πτυχιακή Εργασία 10800
Συγγραφέας:
Μπολουδάκη, Αικατερίνη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-11-26
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Προσδιοριστικοί παράγοντες χρήσης ποδηλάτου

Μεταπτυχιακή Εργασία 8999
Συγγραφέας:
Μπολουδάκη, Αικατερίνη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-07-10
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0