Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Αντιμετώπιση μεταναστών, από την ύπαιθρο στην πόλη, δήμος Ξυλοκάστρου

Πτυχιακή Εργασία 7106
Συγγραφέας:
Μπουραντάνη, Αντωνία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-07-20
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Περιβαλλοντική αξιολόγηση κύκλου ζωής της καλλιέργειας μήλων ορεινής Κορινθίας

Μεταπτυχιακή Εργασία 15928
Συγγραφέας:
Μπουραντάνη, Αντωνία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-03-28
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Γεωργία
Γεωργία και περιβάλλον
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0