Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Νέες κοινωνικοοικονομικές μεταβολές των κεντρικών περιοχών της πόλης: Η περίπτωση της περιοχής Μεταξουργείο – Γκάζι στην Αθήνα

Μεταπτυχιακή Εργασία 6114
Συγγραφέας:
Γιαννακοπούλου, Μαριάννα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2009-11-05
Θεματικές Κατηγορίες:
Ανθρώπινη οικολογία. Ανθρωπογεωγραφία
Γεωγραφία (Γενικά)
Πόλεις. Αστική Γεωγραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Επανάχρηση απαξιωμένων αστικών γαιών στην Ευρώπη και στην Ελλάδα

Πτυχιακή Εργασία 14652
Συγγραφέας:
Γιαννακοπούλου, Μαριάννα
Μεντζελοπούλου, Νίκη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2005-06
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Πόλεις. Αστική Γεωγραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0