Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Λιμναία οικοσυστήματα: γεωμορφολογική και οικολογική χαρτογράφηση της λίμνης της Καστοριάς

Πτυχιακή Εργασία 9550
Συγγραφέας:
Παναγιώτου, Ιωάννα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-08-01
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Η άποψη των καταναλωτών σχετικά με την κατανομή και εμπορία ατομικών δικαιωματων εκπομπών άνθρακα

Μεταπτυχιακή Εργασία 4585
Συγγραφέας:
Παναγιώτου, Ιωάννα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-07-01
Θεματικές Κατηγορίες:
Ειδικοί τύποι περιβαλλοντικής μόλυνσης (ρύπανση του εδάφους, ατμοσφαιρική ρύπανση, ηχορύπανση)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0