Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Ο ρόλος του εδεσματολογίου (μενού) εστιατορίων ως εργαλείου ενημέρωσης σε θέματα διατροφής και ποιότητας

Μεταπτυχιακή Εργασία 9614
Συγγραφέας:
Αναστασιάδου, Γεωργία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-07-01
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Η πολυπλοκότητα της επισήμανσης των τροφίμων και προστασία καταναλωτή: αξιολόγηση δράσεων ενημέρωσης καταναλωτών

Πτυχιακή Εργασία 4392
Συγγραφέας:
Αναστασιάδου, Γεωργία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-12-04
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0