Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Μελέτη των επιπτώσεων της εσωτερικής μετανάστευσης στις δυναμικές/περιαστικές περιοχές της υπαίθρου: η περίπτωση της Βόχας του νομού Κορινθίας

Μεταπτυχιακή Εργασία 15372
Συγγραφέας:
Ουΐλς, Αλέξανδρος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-10-04
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Εγκαταλελειμμένο στεγαστικό απόθεμα: δυνατότητες διαχείρισης

Πτυχιακή Εργασία 3520
Συγγραφέας:
Ουΐλς, Αλέξανδρος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-01-09
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Περιβαλλοντική διαχείριση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0