Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη & Πράσινη Εφοδιαστική Αλυσίδα

Μεταπτυχιακή Εργασία 14799
Συγγραφέας:
Γαλανός, Σπύρος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-02-04
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Εμπόριο
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Επιδράσεις από την εφαρμογή προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των εργαζομένων

Πτυχιακή Εργασία 2595
Συγγραφέας:
Γαλανός, Σπύρος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-05-26
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0