Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Παράκτια γεωμορφολογική χαρτογράφηση και εκτίμηση των ανθρώπινων επεμβάσεων στην παράκτια ζώνη μεταξύ των ακρωτηρίων Θυννί και Βουρλιά (Αργολικός Κόλπος)

Πτυχιακή Εργασία 14072
Συγγραφέας:
Σενή, Αρχόντω
Ημερομηνία κατάθεσης:
2004-06
Θεματικές Κατηγορίες:
Μαθηματική γεωγραφία. Χαρτογραφία
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Προσδιορισμός επικινδυνότητας παράκτιων περιοχών από την άνοδο της θαλάσσιας στάθμης με τη χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών: οι περιπτώσεις μελέτης του Πόρτο Χελίου και της Ερμιόνης (Πελοπόννησος)

Μεταπτυχιακή Εργασία 2438
Συγγραφέας:
Σενή, Αρχόντω
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-03
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0