Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Οργανωμένα ¨παραθεριστικά¨ οικιστικά συγκροτήματα: ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο στην παράκτια και νησιωτική Ελλάδα

Μεταπτυχιακή Εργασία 6922
Συγγραφέας:
Δανέλη, Φωτεινή
Ημερομηνία κατάθεσης:
2009-10-26
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Νέα οικιστικά πρότυπα στο μητροπολιτικό συγκρότημα της πρωτεύουσας: η περίπτωση της Ήλιδας και του Μall

Πτυχιακή Εργασία 2422
Συγγραφέας:
Δανέλη, Φωτεινή
Ημερομηνία κατάθεσης:
2006
Θεματικές Κατηγορίες:
Πόλεις. Αστική Γεωγραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0