Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Συσχέτιση μεταξύ της κατανάλωσης και του τύπου του πρωινού με την πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου του μαστού στις γυναίκες

Πτυχιακή Εργασία 19213
Συγγραφέας:
Λάκκα, Σοφία, Νικόλαος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-10
Θεματικές Κατηγορίες:
Ασθένειες του μαστού
Διατροφικές αλληλεπιδράσεις
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Παράγοντες που επηρεάζουν τις διαιτητικές συνήθειες των ηλικιωμένων ατόμων

Μεταπτυχιακή Εργασία 21787
Συγγραφέας:
Λάκκα, Σοφία, Νικόλαος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-16
Θεματικές Κατηγορίες:
Διαιτολογία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0