Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Υποδείγματα ζήτησης μεταπτυχιακής εκπαίδευσης: μικροοικονομική προσέγγιση των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών προσδοκιών

Μεταπτυχιακή Εργασία 14402
Συγγραφέας:
Προβατάρη, Σοφία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2003
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Ανώτατη εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Προσδιοριστικοί παράγοντες της καταναλωτικής δαπάνης στην Ελλάδα

Πτυχιακή Εργασία 14292
Συγγραφέας:
Προβατάρη, Σοφία
Ημερομηνία κατάθεσης:
1997
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Διαχείριση νοικοκυριού. Εκπαίδευση καταναλωτών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0