Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Φυσικοχημικές παράμετροι κατά τη επεξεργασία ιλύος από το βιολογικό καθαρισμό της Κω με τη μέθοδο της κομποστοποίησης

Μεταπτυχιακή Εργασία 14658
Συγγραφέας:
Λεμονιά, Ευφροσύνη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2005
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Περιβαλλοντική διαχείριση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο νομό Ηρακλείου Κρήτης

Πτυχιακή Εργασία 14220
Συγγραφέας:
Λεμονιά, Ευφροσύνη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2002
Θεματικές Κατηγορίες:
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0