Αξιολόγηση της διαγνωστικής ικανότητας του MedDietScore και των συνιστωσών του, στην πρόβλεψη του καρκίνου πεπτικού σωλήνα: επιδημιολογική μελέτη ασθενών-μαρτύρων

Πτυχιακή Εργασία 8918 302 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Αξιολόγηση της διαγνωστικής ικανότητας του MedDietScore και των συνιστωσών του, στην πρόβλεψη του καρκίνου πεπτικού σωλήνα: επιδημιολογική μελέτη ασθενών-μαρτύρων
Συγγραφέας:
Κολοβέρου, Ευσταθία
Περίληψη:
Σκοπός: Ο ρόλος της μεσογειακής διατροφής στην πρωτογενή πρόληψη του καρκίνου πεπτικού σωλήνα (στοματικής κοιλότητας, οισοφάγου, στομάχου, εντέρου) δεν έχει πλήρως διασαφηνιστεί. Στην εργασία αυτή μελετήθηκε η σχέση ανάμεσα στο βαθμό υιοθέτησης ενός μεσογειακού προτύπου διατροφής, που αποτιμήθηκε μέσω του διατροφικού δείκτη MedDietScore, και την πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου πεπτικού σωλήνα καθώς και η διαγνωστική ικανότητα του δείκτη και των συνιστωσών του στην πρόβλεψη του καρκίνου. Υλικό-Μέθοδος: Κατά τη διάρκεια του 2007-2010, 157 διαδοχικοί ασθενείς (μέσης ηλικίας 63±12 ετών) που προέρχονταν από το Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας» της Αθήνας με πρώτη διάγνωση καρκίνου πεπτικού σωλήνα (κατόπιν ιστολογικής εξέτασης) και 162 υγιή άτομα, εξομοιωμένα κατά φύλο και ηλικιακή πενταετία (μέσης ηλικίας 51±14 ετών), με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, αποτέλεσαν το δείγμα της μελέτης. Για την αξιολόγηση του βαθμού προσκόλλησης στη μεσογειακή δίαιτα χρησιμοποιήθηκε το MedDietScore και όλοι οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν για την ακριβή συχνότητα κατανάλωσης σε μερίδες/εβδομάδα τροφίμων, που αποτελούσαν τις συνιστώσες του δείκτη (μη-επεξεργασμένα δημητριακά, πατάτες, φρούτα, λαχανικά, όσπρια, ψάρια, κόκκινο κρέας και παράγωγα, πουλερικά, γαλακτοκομικά προϊόντα, ελαιόλαδο και αλκοολούχα ποτά). Από τους συμμετέχοντες αντλήθηκαν επιπλέον πληροφορίες σχετικές με κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά, ανθρωπομετρικά στοιχεία, τη σωματική δραστηριότητα, τις καπνιστικές συνήθειες, και την ύπαρξη οικογενειακού ή ατομικού ιατρικού ιστορικού. Αποτελέσματα: Η λογαριθμιστική παλινδρόμηση έδειξε 13% μείωση της πιθανότητας εμφάνισης καρκίνου πεπτικού σωλήνα για κάθε αύξηση ενός βαθμού του MedDietScore, αφού λήφθηκαν υπόψη συγχυτικοί παράγοντες, όπως η ηλικία, το φύλο, ο δείκτης μάζας σώματος, η φυσική δραστηριότητα, οι καπνιστικές συνήθειες και η ύπαρξη ιστορικού καρκίνου πεπτικού σωλήνα. H διαγνωστική ακρίβεια του MedDietScore αναδείχθηκε μέτρια στην πρόβλεψη της νόσου. Τέλος, η διακρίνουσα ανάλυση ανέδειξε τη σημασία 5 συνιστωσών του δείκτη (ανεπεξέργαστα δημητριακά, αλκοόλ, λαχανικά, γαλακτοκομικά και πουλερικά) στη διάκριση των δύο ομάδων. Συμπεράσματα: Τα ευρήματα τονίζουν τη σημασία προσκόλλησης στη μεσογειακή δίαιτα στην πρωτογενή πρόληψη καρκίνου πεπτικού σωλήνα. Το MedDietScore δύναται να χρησιμοποιηθεί στην κλινική πρακτική ως ένα εργαλείο σύντομης αξιολόγησης της παρουσίας της υπό μελέτη νόσου.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-11-23
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Μεσογειακή δίαιτα
Ασθένειες - Διαιτολογικές απόψεις
Πεπτικό σύστημα - Καρκίνος
Καρκίνος - Διαιτολογικές απόψεις
Περιγραφή:
84 σ. : εικ., πίν., διαγρ., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0