Διερεύνηση της σχέσης μεταβολισμού του PAF και διατροφικών παραγόντων σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια καθώς και σε υγιείς εθελοντές

Διδακτορική Διατριβή 5869
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διερεύνηση της σχέσης μεταβολισμού του PAF και διατροφικών παραγόντων σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια καθώς και σε υγιείς εθελοντές
Συγγραφέας:
Ντετοπούλου, Παρασκευή
Περίληψη:
Ο Παράγοντας Ενεργοποίησης Αιμοπεταλίων (1-Ο-αλκυλο-2-ακετυλο-sn-γλυκερο-3-φωσφοχολίνη (Platelet Activating Factor-PAF), αποτελεί έναν ισχυρό λιποειδικό φλεγμονώδη διαμεσολαβητή που φαίνεται να εμπλέκεται σε πλήθος παθοφυσιολογικών καταστάσεων που σχετίζονται με τη φλεγμονή καθώς και με διατροφή. Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής ήταν η εκτίμηση των επιπέδων PAF και των ενζύμων μεταβολισμού του και η συσχέτισή τους με παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου, τις διατροφικές συνήθειες, δείκτες φλεγμονής και παραμέτρους του τρόπου ζωής τόσο σε φαινομενικά υγιείς εθελοντές όσο και σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια. Από τα ένζυμα βιοσύνθεσης του PAF μετρήθηκαν η λυσο- PAF: ακετυλο-CoA ακετυλοτρανσφεράση και η CDP-χολίνη: αλκυλοακετυλογλυκερόλη φωσφοχολινοτρανσφεράση σε λευκοκύτταρα και δύο ισομορφές του ενζύμου αποικοδόμησής του: η φωσφολιπάση Α2 σχετιζόμενη με λιποπρωτεΐνες (Lipoprotein-associated phospholipase A2, Lp-PLA2) στον ορό και η PAF- ακετυλοϋδρολάση (PAF-AH) σε λευκοκύτταρα.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η θετική συσχέτιση των δύο βιοσυνθετικών ενζύμων του PAF και στις δύο ομάδες που μελετήθηκαν, γεγονός που υποστηρίζει ότι οι δύο οδοί βιοσύνθεσης του PAF δεν είναι τόσο ανεξάρτητες όσο αρχικά πιστευόταν. Επιπλέον, στους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια τα ένζυμα βιοσύνθεσης του PAF συσχετίστηκαν θετικά με δείκτες φλεγμονής και ενεργοποίησης του ανοσοποιητικού συστήματος. Επισημαίνεται ότι στους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια διαπιστώθηκαν χαμηλά επίπεδα PAF σε σχέση με την ομάδα ελέγχου, γεγονός που αποδόθηκε στη χαμηλή δραστικότητα των βιοσυνθετικών του ενζύμων, την υψηλή δραστικότητα των ισομορφών του ενζύμου αποικοδόμησής του καθώς και στην άμεση ανταπόκριση των παραπάνω ενζύμων στην ισχυρή φαρμακευτική αγωγή που έλαβαν οι ασθενείς κατά την εισαγωγή τους.
Τα μοντέλα πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης που αναπτύχθηκαν στους φαινομενικά υγιείς εθελοντές έδωσαν για πρώτη μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα των παραγόντων που ερμηνεύουν τον PAF και τη δραστικότητα των ενζύμων του. Ενδιαφέρον παρουσίασε το γεγονός ότι τα αποικοδομητικά ένζυμα του PAF δεν φάνηκε να επηρεάζουν σημαντικά τα επίπεδά του. Μάλιστα, εμφανίστηκε έντονη διαφοροποίηση των δύο φύλων, καθώς μόνο στους άνδρες τα επίπεδα PAF εξαρτώνται από το βιοσυνθετικό ένζυμο PAF-CPT. Από τα πιο σημαντικά ευρήματα της μελέτης είναι η εύρεση αντίθετης σχέσης της αντιοξειδωτικής ικανότητας της δίαιτας με τα επίπεδα PAF και PAF-AH στους φαινομενικά υγιείς εθελοντές. Επιπρόσθετα, ταυτοποιήθηκε η θετική σχέση της δραστικότητας της Lp-PLA2 με το κοιλιακό λίπος στους άνδρες. Τέλος, παρατηρήθηκε θετική σχέση του άγχους με τον PAF και ορισμένα ένζυμα μεταβολισμού του, γεγονός που υποδηλώνει μία άμεση σχέση του ενδοκρινικού συστήματος και του μεταβολισμού του PAF. Συνοπτικά, η παρούσα μελέτη απάντησε στο ερώτημα πώς διάφοροι βιοχημικοί δείκτες καρδιαγγειακού κινδύνου καθώς και παράμετροι του τρόπου ζωής σχετίζονται με το μεταβολισμό του PAF σε φαινομενικά υγιείς εθελοντές και άτομα με καρδιακή ανεπάρκεια. Παράλληλα, δίνει την κατεύθυνση για τη διατύπωση μελλοντικών ερευνητικών υποθέσεων σε σχέση με το μεταβολισμό του PAF και παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-11-07
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Παράγοντας ενεργοποίησης αιμοπεταλίων (PAF)
Μεσογειακή δίαιτα
Αντιοξειδωτικά
Καρδιακή ανεπάρκεια
Περιγραφή:
317 σ. : εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, Ntetopoulou.pdf