Γεωμορφολογική χαρτογράφηση και μελέτη της Λίμνης Στεφανιάδας (Ν. Καρδίτσας)

Πτυχιακή Εργασία 5720
Πρωτότυπος Τίτλος:
Γεωμορφολογική χαρτογράφηση και μελέτη της Λίμνης Στεφανιάδας (Ν. Καρδίτσας)
Συγγραφέας:
Τσαπρούνη, Κωνσταντίνα
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας πτυχιακής ήταν να χαρτογραφηθούν οι γεωμορφολογικές διεργασίες που παρουσιάζονται κοντά στην φραγματογενή Λίμνη της Στεφανιάδας, Ν.Καρδίτσας. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, αρχικά έγινε η συλλογή των δεδομένων. Γεωλογικών, Σεισμολογικών, Μετεωρολογικών και τοπογραφικών. Στην συνέχεια, η επεξεργασία αυτών πραγματοποιήθηκε με την χρήση κυρίως ArcMAp, ArcCatalog και excel. Επιπλέον, ακολούθησε η μελέτη της Ζώνης Ολωνού – Πίνδου, καθώς και η συλλογή φωτογραφικού υλικού της περιοχής. Τέλος, καταλήξαμε στα αποτελέσματα, που άλλα αποτυπώνονται σε μορφή χαρτών και άλλα σε διαγράμματα, όπως και στον τελικό γεωμορφολογικό χάρτη της περιοχής σε κλίμακα 1:25000.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-03-27
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Μαθηματική γεωγραφία. Χαρτογραφία
Λοιπά Θέματα:
Γεωμορφολογική χαρτογράφηση - Ελλάδα - Καρδίτσα (Νομός)
Γεωμορφολογία - Ελλάδα - Καρδίτσα (Νομός)
Λίμνη Στεφανιάδα
Χαρτογραφία - Ελλάδα - Καρδίτσα (Νομός)
Περιγραφή:
95 σ. : εικ., πίν., διαγρ., χάρτες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0