Βιβλιοκριτικές: The Tokaido Road. Traveling representation in Edo and Miji Japan / Traganou Jilly, Routledge/Curzon, New York & London, 2004, σ. 270

Άρθρο Περιοδικού 521 598 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Βιβλιοκριτικές: The Tokaido Road. Traveling representation in Edo and Miji Japan / Traganou Jilly, Routledge/Curzon, New York & London, 2004, σ. 270
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Δημιουργός:
Τροβά, Βάσω
Σελίδες:
σ. 113-115
Σημειώσεις:
Βιβλιοκριτικές, Traganou Jilly, Ιαπωνία, Tokaido, ιστορία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0