Η κοινότητα Ανάβρας Μαγνησίας ως πρότυπο τοπικής ανάπτυξης

Μεταπτυχιακή Εργασία 4806
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η κοινότητα Ανάβρας Μαγνησίας ως πρότυπο τοπικής ανάπτυξης
Συγγραφέας:
Σερπάνος, Χαρίλαος
Περίληψη:
Στο όνομα της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης έχουν εξαγγελθεί αρκετές μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες και έγιναν προσπάθειες εφαρμογής αυτών με αμφίβολα κάθε φορά αποτελέσματα. Η έννοια της τοπικής ανάπτυξης συνδέεται κυρίως με την οικονομική μεγέθυνση και μάλιστα με γρήγορους ρυθμούς και χωρίς συνολική αξιολόγηση των επιπτώσεων. Έτσι η ίδρυση ενός τμήματος ΑΕΙ ή ΤΕΙ σε κάποια επαρχιακή πόλη φαντάζει ως πανάκεια, χωρίς να συνυπολογίζεται η καταλληλότητα της περιοχής, η αναγκαιότητα και η προσφορά του στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στον αντίποδα υπάρχουν και κάποια παραδείγματα ανάπτυξης στηριγμένης στους τοπικούς πόρους με αξιοποίηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου. Η κοινότητα Ανάβρας συνιστά μια τέτοια περίπτωση αξιοποίησης των τοπικών δυνατοτήτων και πλεονεκτημάτων. Στη παρούσα εργασία επιχειρείται να διερευνηθεί η αναπτυξιακή πορεία της από το 1991 έως σήμερα. Το ζητούμενο είναι να καταδειχθεί ο τρόπος αντιμετώπισης εκ μέρους της κοινότητας των διαρθρωτικών αγκυλώσεων του υφιστάμενου αναπτυξιακού θεσμικού πλαισίου, ώστε να αξιοποιηθεί εν τέλει αυτό το πλαίσιο προς όφελος και με τη συμμετοχή των πολιτών.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-11-09
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Περιφερειακός προγραμματισμός - Ελλάδα - Μαγνησία (Νομός) - Ανάβρα
Regional planning - Greece - Magnisia (Nome) - Anavra
Τοπική ανάπτυξη - Ελλάδα - Μαγνησία (Νομός) - Ανάβρα
Περιγραφή:
97 σ., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, serpanos_xarilaos.pdf