Μελέτη της αλληλεπίδρασης του Μεσογειακού διατροφικού προτύπου με γενετικούς παράγοντες στη στεφανιαία νόσο

Πτυχιακή Εργασία 4648
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη της αλληλεπίδρασης του Μεσογειακού διατροφικού προτύπου με γενετικούς παράγοντες στη στεφανιαία νόσο
Συγγραφέας:
Φίλη, Παναγιώτα
Περίληψη:
Σύμφωνα με υπολογισμούς του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το 2002 οι θάνατοι από στεφανιαία νόσο παγκοσμίως ήταν 7,22 εκατομμύρια και υπολογίζεται ότι το 2020 ο αριθμός αυτός θα ανέλθει σε 11,1 εκατομμύρια.
Η πιο συχνή αιτία στεφανιαίας νόσου είναι η απόφραξη των μεγάλων επικαρδιακών αγγείων λόγω αθηροσκλήρυνσης. Παλιότερα, η αθηροσκλήρυνση είχε περιγραφεί ως εκφυλιστική νόσος που αποτελούσε αναπόφευκτη συνέπεια της γήρανσης. Η έρευνα τα τελευταία χρόνια έχει δείξει ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει, και η αθηροσκλήρυνση περιγράφεται πλέον ως χρόνια φλεγμονώδης κατάσταση που μπορεί να προληφθεί.
Πολυάριθμες κλινικές και στατιστικές μελέτες έχουν συμβάλλει στην αναγνώριση ορισμένων παραγόντων που αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης οξέος στεφανιαίου συνδρόμου. Με την αύξηση της γνώσης και την προσφορά της έρευνας, διαρκώς ανακαλύπτονται νέοι πιθανοί παράγοντες κινδύνου, συμβάλλοντας σημαντικά στην πρόληψη και θεραπεία της ασθένειας.
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της επίδρασης της μεσογειακής διατροφής στην εμφάνιση οξέος στεφανιαίου συνδρόμου. Επίσης, η εξέταση της συμβολής του πολυμορφισμού –765G→C στο γονίδιο της COX-2, καθώς και η αλληλεπίδραση μεταξύ αυτoύ και του μεσογειακού διατροφικού προτύπου.
Από τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δεν προκύπτει συσχέτιση μεταξύ του πολυμορφισμού και της εμφάνισης οξέος στεφανιαίου συνδρόμου και δεν επιβεβαιώνεται η υπόθεση της αλληλεπίδρασης μεταξύ του πολυμορφισμού -765G→C και της μεσογειακής διατροφής. Η υιοθέτηση μεσογειακής διατροφής, όπως αξιολογείται από το ‘Μεσογειακό διατροφικό σκορ’ των Panagiotakos et al, εμφανίζει αρνητική συσχέτιση με την εμφάνιση οξέος στεφανιαίου συνδρόμου.
Περαιτέρω έρευνες, σε διαφορετικούς πληθυσμούς είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθούν, ώστε να επιβεβαιωθεί ο ρόλος του πολυμορφισμού ως προστατευτικός παράγοντας έναντι της εμφάνισης οξέος στεφανιαίου συνδρόμου.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-12-14
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Ασθένειες της στεφανιαίας
Coronary heart disease
Αρτηριοσκλήρωση
Atherosclerosis
Μεσογειακή δίαιτα
Mediterranean diet
Καρδιαγγειακό σύστημα
Cardiovascular system
Περιγραφή:
102 σ., εικ., πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, filh_panag.pdf