Αξιολόγηση Μεσσηνιακού ελαιολάδου

Πτυχιακή Εργασία 4487
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αξιολόγηση Μεσσηνιακού ελαιολάδου
Συγγραφέας:
Κόντζαλη, Ελένη
Περίληψη:
Το ελαιόλαδο είναι ένα από τα πιο πολύτιμα έλαια, το οποίο καταναλώνεται με μεγάλη συχνότητα τόσο στην Ελλάδα όσο και στις άλλες Μεσογειακές χώρες και διακρίνεται για την θρεπτική του αξία καθώς περιέχει πλήθος πολύτιμων μικροσυστατικών. Μία από τις σημαντικές ελαιοπαραγωγούς περιοχές της Ελλάδας, είναι η Πελοπόννησος και ιδιαίτερα ο νομός Μεσσηνίας στον οποίο παράγεται το 13% της συνολικής εγχώριας παραγωγής. Το 95% της Μεσσηνιακής παραγωγής ελαιολάδου κατατάσσεται στην ποιοτική κατηγορία “έξτρα παρθένο”.
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η μελέτη της περιεκτικότητας σε πολυφαινόλες, τερπενικά οξέα και τοκοφερόλες του Μεσσηνιακού ελαιολάδου σε πέντε περιοχές της Μεσσηνίας κατά τη διάρκεια της ελαιοκομικής περιόδου 2002-2003.
Για τον σκοπό αυτό συλλέχτηκαν 22 δείγματα από πέντε περιοχές της Μεσσηνίας, τα οποία διέφεραν ως προς την ημερομηνία συλλογής του ελαιοκάρπου.
Από τα αποτελέσματα προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα:
Ολικές πολυφαινόλες
• Η περιοχή που παρουσίασε τη μεγαλύτερη συγκέντρωση ήταν η Στέρνα, ενώ τη μικρότερη το Πεταλίδι.
• Καλύτερη ελαιοκομική περίοδος ως προς τις ολικές πολυφαινόλες, βρέθηκε ότι είναι το δεύτερο δεκαήμερο του Νοεμβρίου και χειρότερη το τρίτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου.
Επιμέρους πολυφαινόλες
• Σε όλες τις περιοχές που μελετήθηκαν παρατηρήθηκαν παραπλήσιες συγκεντρώσεις επιμέρους πολυφαινολών.
• Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις βρέθηκαν στα δείγματα στα οποία ο ελαιόκαρπος συλλέχθηκε στις 08/01/03 και οι μικρότερες στα αντίστοιχα της 23/01/03.
• Κυριότερος εκπρόσωπος: η τυροσόλη, ακολουθούμενη από την υδροξυτυροσόλη.
Τερπενικά οξέα
• Η περιοχή στην οποία παρατηρήθηκαν οι υψηλότερες συγκεντρώσεις ήταν η Στέρνα, ενώ οι χαμηλότερες παρατηρήθηκαν στο Πεταλίδι.
• Οι χαμηλότερες συγκεντρώσεις σημειώθηκαν κατά τον μήνα Δεκέμβριο, ενώ κατά τη διάρκεια του Ιανουάριου οι συγκεντρώσεις αυξάνονταν.
• Κυριότερος εκπρόσωπος: ολεανολικό οξύ.
Τοκοφερόλες
• Στις περιοχές Πήδημα και Πεταλίδι παρατηρήθηκαν οι υψηλότερες συγκεντρώσεις τοκοφερολών ενώ σε όλα τα δείγματα της Μάνης, βρέθηκαν οι χαμηλότερες.
• Με την πάροδο του χρόνου φάνηκε να υπάρχει μικρή τάση αύξησης.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2006
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Ελαιόλαδο - Διαιτολογικές απόψεις
Olive oil - Nutritional aspects
Ελαιόλαδο - Ελλάδα - Μεσσηνία (Νομός)
Olive oil - Greece - Messenia (Nome)
Περιγραφή:
107 σ., εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, Ptychiaki3.pdf