Αστικό και αγροτικό περιβάλλον στην ευρύτερη περιοχή των Μεσογείων: αλλαγές και διαγοροποίηση κατά την τελευταία 20τία

Πτυχιακή Εργασία 4252
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αστικό και αγροτικό περιβάλλον στην ευρύτερη περιοχή των Μεσογείων: αλλαγές και διαγοροποίηση κατά την τελευταία 20τία
Συγγραφέας:
Στάυρου, Αντιγόνη
Περίληψη:
Στόχο της παρουσας πτυχιακής μελέτης αποτελεί η ανάδειξη των έντονων πιέσεων ανάπτυξης και αστικοποίησης που επιδέχεται η περιοχή των Μεσογείων τα τελευταία 20 χρόνια καθώς και η καταγραφή όλων των χωροταξικών, περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων που αυτές συνεπάγονται.
Η ταχεία πληθυσμιακή αύξηση, η κλαδική αναδιάρθρωση των απασχολουμένων, η οικιστική και οικοδομική ανάπτυξη καθώς και η εγκατάσταση μεγάλων έργων υποδομής με την ακόλουθη μετεγκατάσταση ποικίλων οικονομικών δραστηριοτήτων, αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά του αναπτυξιακού προτύπου που ακολουθήθηκε στην περίπτωση των Μεσογείων.
Μέσα από το πρότυπο αυτό αναδύθηκε μια σειρά προβλημάτων που αφορούν την αστική διάχυση και την ταυτόχρονη έλλειψη δικτύων κοινωνικής υποδομής, τη διατάραξη του κοινωνικού ιστού, την επιβάρυνση του περιβάλλοντος, τη συρρίκνωση της πρωτογενούς παραγωγής και την παράλληλη διόγκωση του δευτερογενή και τροτογενή τομέα, τη μεταβολή των χρήσεων γης και την ανάμειξη αυτών σε εκτεταμένες χωρικές εκτάσεις. Όλα τα παραπάνω είχαν ως αποτέλεσμα η περιοχή των Μεσογείων να απολέσει το μακραίωνο αγροτικό χαρακτήρα της και να οδεύει προς την αστικοποίηση με ταχείς ρυθμούς, οι οποίοι αναμένεται να συνεχιστούν εντονότερα τα επόμενα έτη.
Με δεδομένα τα παραπάνω είναι εμφανής η αναγκαιότητα της άμεσης παρέμβασης, του σχεδιασμού και του προγραμματισμού, στόχος των οποίων θα είναι η προώθηση της ενδογενούς, βιώσιμης ανάπτυξης, η διατήρηση της εναπομείνουσας αγροτικής γης καθώς και η ανάδειξη των τοπικών πλεονεκτημάτων και χαρακτηριστικών της περιοχής μελέτης.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2006
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Αστική ανάπτυξη
Αειφορική ανάπτυξη
Sustainable development
Μεσόγεια (Αττική)
Mesogeia (Attica)
Περιγραφή:
316 σ., εικ., πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, staurou.pdf