Διατροφή και γονιμότητα

Πτυχιακή Εργασία 3195 1430 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Διατροφή και γονιμότητα
Συγγραφέας:
Μπέη, Μαρία Ελένη
Περίληψη:
Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία πραγματεύεται την επίδραση της διατροφής στο πρόβλημα της υπογονιμότητας, τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες. Πιο αναλυτικά γίνεται λόγος για τα αίτια και τους παράγοντες της γυναικείας και ανδρικής υπογονιμότητας, και πως αυτά μπορούν να αντιμετωπισθούν μέσω της υιοθέτησης μιας υγιεινής και ισορροπημένης διατροφής. Στην εργασία γίνεται αναφορά τόσο των μακροθρεπτικών όσο και των μικροθρεπτικών συστατικών της διατροφής, καθώς και στα συγκεκριμένα τρόφιμα και συστατικά τροφίμων που πρέπει να δώσουν έμφαση οι γυναίκες και οι άνδρες αναπαραγωγικής ηλικίας. Επιπλέον, είναι σημαντικό να επισημανθεί, ότι στην υπάρχουσα εργασία έχουν αναλυθεί και άλλοι παράγοντες κινδύνου, όπως το κάπνισμα, η φυσική δραστηριότητα, η κατανάλωση αλκοόλ, το μη φυσιολογικό σωματικό βάρος, το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών, η ενδομητρίωση κ.α., οι οποίοι μπορεί να επηρεάζουν τόσο τη διατροφή όσο και τη γονιμότητα.
Ένα δεύτερο κομμάτι που λαμβάνει χώρα, είναι η συλλογή και η ανάλυση ερωτηματολογίων που απευθύνονται σε γυναίκες και άντρες ηλικίας 18-50 ετών, με ή χωρίς προβλήματα υπογονιμότητας. Τα άτομα που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο είτε προσπαθούν είτε όχι να συλλάβουν και είτε έχουν ήδη παιδιά είτε όχι. Σκοπός του ερωτηματολογίου ήταν να εξετάσει, τις διατροφικές συνήθειες και τον τρόπο ζωής των ατόμων που βρίσκονται σε αναπαραγωγική ηλικία, αλλά και την άποψη τους ως προς τους παράγοντες κινδύνου της υπογονιμότητας. Το ερωτηματολόγιο αναφέρεται κυρίως στους τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου του τρόπου ζωής, όπως η διατροφή, η άσκηση, το κάπνισμα, το αλκοόλ αλλά και στους μη τροποποιήσιμους παράγοντες, όπως για παράδειγμα το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-06-28
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Στειρότητα - Παράγοντες κινδύνου
Infertility - Risk factors
Γονιμότητα, Ανθρώπινη - Διαιτολογικές απόψεις
Fertility, Human - Nutritional aspects
Στειρότητα, Γυναικεία - Διαιτολογικές απόψεις
Infertility, Female - Nutritional aspects
Στειρότητα, Ανδρική - Διαιτολογικές απόψεις
Infertility, Male - Nutritional aspects
Περιγραφή:
231 σ., εικ., πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0