Εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της βιοκλιματικής δόμησης στην Αττική

Πτυχιακή Εργασία 2934 427 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της βιοκλιματικής δόμησης στην Αττική
Συγγραφέας:
Πετσάβα, Ελένη
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας και αφορά στην εφαρμογή των αρχών της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής σε κατοικίες της Αττικής. Συγκεκριμένα αναφέρονται όλα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν μια κατοικία βιοκλιματική κι όλες τις εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν για τη μελέτη, το σχεδιασμό και την κατασκευή μιας τέτοιας κατοικίας.
Συγκεκριμένα, για την κατασκευή μιας βιοκλιματικής κατοικίας τα στοιχεία του κλίματος, η γεωμορφολογία του εδάφους και τα στοιχεία του περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την εφαρμογή κυρίως παθητικών ηλιακών συστημάτων αλλά και ενεργητικών ηλιακών συστημάτων συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας και την επίτευξη συνθηκών οπτικής, θερμικής και ηχητικής άνεσης. Επιπλέον συχνά χρησιμοποιούνται ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για τη θέρμανση και τον φωτισμό των κατοικιών, εφόσον αυτό είναι δυνατό.
Στην εργασία αναφέρονται τα δομικά και μονωτικά υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται για την ανέγερση παθητικών ηλιακών κατοικιών, τα οποία έχουν ως βασική προϋπόθεση να είναι κατασκευασμένα από οικολογικά, ανακυκλώσιμα υλικά, φιλικά προς το περιβάλλον. Δεδομένου ότι ο ρόλος μιας βιοκλιματικής κατοικίας είναι να προστατεύει το περιβάλλον είναι σημαντικό να προστατεύει και τους ενοίκους της από επικίνδυνες ουσίες που εμπεριέχονται στα δομικά υλικά και στο έδαφος και είναι αναγκαίος ο έλεγχος των υλικών και του εδάφους σε σχέση με την ύπαρξη επικίνδυνων υλικών και γεωπαθογόνων κόμβων όπου εκλύεται ραδιενέργεια.
Παρουσιάζονται, οι παράμετροι επιτυχούς εφαρμογής της απόδοσης του βιοκλιματικού σχεδιασμού και προτάσεις για επιτευχθεί αυτό. Αναφέρονται επίσης διάφορες παθητικές ηλιακές κατοικίες που υπάρχουν στην Αττική και τα αποτελέσματα από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε βιοκλιματικές κατοικίες στην Αττική σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και τις απόψεις τους από την διαβίωση τους σε αυτές.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2006
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Βιοκλιματική αρχιτεκτονική - Ελλάδα - Αττική (Νομός)
Οικολογία - Ελλάδα - Αττική (Νομός)
Ενέργεια - Εξοικονόμηση
Κατοικίες - Κατανάλωση ενέργειας
Αρχιτεκτονική και εξοικονόμηση ενέργειας
Περιγραφή:
345 σ., εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, Ptychiaki25.pdf