Πλατφόρμα διαχείρισης ραντεβού για φορείς του δημοσίου

Μεταπτυχιακή Εργασία 25040 114 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Πλατφόρμα διαχείρισης ραντεβού για φορείς του δημοσίου
Συγγραφέας:
Λίχας, Άγγελος, Δημήτρης
Επιβλέπων καθηγητής:
Τσαδήμας, Ανάργυρος
Περίληψη:
Ο σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας ήταν να δημιουργήσουμε μία ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης ραντεβού για τους φορείς του δημοσίου. Συγκεκριμένα κατασκευάσαμε πολλαπλά συστήματα που επικοινωνούν μεταξύ τους, έτσι ώστε να επιτρέπουν στους χρήστες να κλείνουν εύκολα το ραντεβού τους στον φορέα που επιθυμούν. Αντίθετα οι φορείς μπορούν εύκολα να δουν τα ραντεβού τους ώστε να οργανώσουν την ημέρα τους. Αναλύοντας το πρόβλημα που κλήθηκε να επιλύσει το σύστημα μας, εξηγήσαμε τις απαιτήσεις των χρηστών και τις προτάσεις για την ικανοποίηση αυτών. Αναφερθήκαμε στις τεχνολογίες που χρησιμοποιήσαμε και στον λόγο για τον οποίο τις επιλέξαμε. Παρουσιάσαμε τα συστήματα που υλοποιήσαμε και χρησιμοποιήσαμε με την χρήση HTML, React JS, MySQL και Express δείχνοντας τα κομμάτια κώδικα που χρησιμοποιήσαμε. Δείξαμε τον τρόπο με τον οποίο στήθηκε το κάθε σύστημα μας, τον προγραμματισμό τους, την βάση δεδομένων μας και την σύνδεση όλων αυτών μεταξύ τους. Μέσα από σενάρια χρήσης βοηθήσαμε τον εκάστοτε χρήστη να καταλάβει πως να λειτουργήσει το περιβάλλον του συστήματος μας. Αξιολογήσαμε την υλοποίηση μας με βάση τις απαιτήσεις για το ποσοστό ικανοποίησης τους. Τέλος αναφερθήκαμε στην μελλοντική εξέλιξη του συστήματος, στα συμπεράσματα τα οποία λάβαμε αλλά και στις γνώσεις και εμπειρίες που αποκτήσαμε μέσα από αυτήν την διπλωματική εργασία.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-07-26
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Λοιπά Θέματα:
Πληροφοριακά συστήματα
Δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμοί και επιχειρήσεις - Ελλάδα
Τεχνολογικές καινοτομίες - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
Σύστημα, Σύνδεση, Ραντεβού, Λειτουργικές απαιτήσεις, Προγραμματισμός
Περιγραφή:
66 σ.,εικ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

ANGELOSLICHAS.pdf

1 MB