Μη αλκοολούχα ποτά που παρασκευάζονται με ζύμωση. Καταγραφή διερεύνηση της διατροφικής τους σημασίας στις μεσογειακές χώρες

Πτυχιακή Εργασία 23755 141 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Μη αλκοολούχα ποτά που παρασκευάζονται με ζύμωση. Καταγραφή διερεύνηση της διατροφικής τους σημασίας στις μεσογειακές χώρες
Συγγραφέας:
Ιμπράμ, Νουράι, Γιουνάι
Επιβλέπων καθηγητής:
Ματάλα, Αντωνία Λήδα
Περίληψη:
Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της διατροφικής σημασίας της μπόζας στις μεσογειακές χώρες. Αυτή η μελέτη εξέτασε πληροφορίες από διάφορους ιστότοπους, φόρουμ, σχόλια καταναλωτών αλλά επίσης και από επιστημονικά άρθρα σχετικά με τη μπόζα που είναι ένα παραδοσιακό μη αλκοολούχο ποτό των Τούρκικων φυλών. Ενώ προσδιορίστηκε η σχέση μεταξύ των καταναλωτών και του τρόπου προώθησης της μπόζας. Αναφέρεται επίσης στη σχέση της μπόζας με την υγεία, με την κουλτούρα και τη θρησκεία.
Υλικό και μεθοδολογία: Η παρούσα περιγραφική μελέτη αξιολόγησε τις πληροφορίες από 58 ιστότοπους που ήταν γενικά για τη μπόζα και από αυτούς οι πέντε περιείχαν σχόλια καταναλωτών. Σε αυτούς τους πέντε ιστότοπους ο συνολικός αριθμός των σχολίων είναι 46. Οι ιστοσελίδες που επιλέχθηκαν ήταν οι πιο πρόσφατες ενώ έχουν απορριφθεί οι μονοδιάστασες σελίδες που αφορούσαν αποκλειστικά και μόνο τον τρόπο παρασκευής της μπόζας. Με βάση τις πληροφορίες που προσκομίσθηκαν από τους διαδικτυακούς τόπους συζήτησης (φόρουμ) δημιουργήθηκαν πίνακες που αφορούν τη διατροφική σύσταση και θρεπτικό περιεχόμενο της μπόζας. Στα φόρουμ βρέθηκε μεγάλος αριθμός διασκορπισμένων πληροφοριών οι οποίες διακρίθηκαν και κατατάχθηκαν σε κατηγορίες υπό μορφή ερωτηματολογίων, ανασυντάχθηκαν και ξαναγράφτηκαν στη συνέχεια χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα open office. Συλλέχθηκε πλούσιο φωτογραφικό υλικό κυρίως από τον τελευταίο αιώνα που αφορούσαν την παραγωγή της μπόζας. Ενώ εξαιρέθηκε μεγάλος αριθμός οπτικοακουστικού υλικού λόγω δυσχέρειας στη μετάφραση και στο συντονισμό. Μετά πραγματοποιήθηκε η βιβλιογραφική ανασκόπηση από 46 πηγές, η πλειονότητα των οποίων είναι επιστημονικά άρθρα που σχετίζονται με ιστορική προέλευση και τη σύσταση της μπόζας. Επίσης διεξήχθη ενδελεχής έρευνα μέσω μηχανής αναζήτησης Google, Google Scholar μελετητή και Pubmed. Στις μηχανές αναζήτησης, αναζητήθηκαν οι λέξης ζυμωμένα, ζύμωση, ποτό μπόζα(boza içeceği) και μπόζα, η αναζήτηση πραγματοποιήθηκε στα Ελληνικά, στα Αγγλικά και στα Τούρκικα. Αποκλείστηκαν τα έγγραφα που ήταν γραμμένα στην αρχαία Τουρκική γλώσσα λόγω δυσκολίας αναγνώρισης και χειρισμού. Ενώ οι ιστότοποι ήταν διαθέσιμοι στο κοινό.
Αποτελέσματα: Από τη μελέτη των επιστημονικών άρθρων προέκυψε ότι η μπόζα είναι ένα πολύ ωφέλιμο ποτό όπως όλα τα άλλα προβιοτικά προϊόντα, έχει πάρα πολλές ευεργετικές ιδιότητες σε ποικίλη θέματα υγείας και ευεξίας. Από της αναλύσεις, της σύστασης της μπόζας φαίνεται ότι είναι ένα πολύ θρεπτικό τρόφιμο και μία ποιοτική πηγή ενέργειας. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση παρουσίασε τη σημασία της ιστορίας της μπόζας στις Τουρκικές φυλές από τα αρχαία χρόνια έως και σήμερα.
Συμπεράσματα: Οι ιστότοποι από τις πηγές τεκμηρίωσης και βιβλιογραφικής ανασκόπησης φανέρωσε, με ποιους τρόπους και μέσα προωθούν τη μπόζα τους καταναλωτές αλλά και σε ποιους απευθύνεται. Επίσης είναι ένα ασφαλές τρόφιμο που είναι αποδεκτή σε όλες τις ηλικίες αλλά και από όλες τις κοινωνικές τάξης.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-09-21
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Λοιπά Θέματα:
Παραδοσιακά προϊόντα
Ποτά
Λέξεις-κλειδιά:
παραδοσιακό, μη αλκοολούχα, μπόζα, ζύμωση, δημητριακά
Περιγραφή:
108 σ.,εικ.,πίν.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

NouraiImpram.pdf

1 MB