Πρόσληψη νατρίου και αγγειακές βλάβες σε άτομα με αυτοάνοσα / φλεγμονώδη νοσήματα

Πτυχιακή Εργασία 23752 164 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Πρόσληψη νατρίου και αγγειακές βλάβες σε άτομα με αυτοάνοσα / φλεγμονώδη νοσήματα
Συγγραφέας:
Κουκά, Γεωργία, Νικόλαος
Επιβλέπων καθηγητής:
Καράτζη, Καλλιόπη Ζαφειρένια
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η διαιτητική πρόσληψη νατρίου φαίνεται να σχετίζεται με διάφορες αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των ατόμων με αυτοάνοσα / φλεγμονώδη νοσήματα.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της πιθανής σχέσης της διαιτητικής πρόσληψης νατρίου και της ανάπτυξης αγγειακών βλαβών σε άτομα με αυτοάνοσα / φλεγμονώδη νοσήματα.
Μεθοδολογία: Ο πληθυσμός της παρούσας μελέτης αποτελείται από 428 άτομα που πάσχουν από κάποιο αυτοάνοσο / φλεγμονώδες νόσημα. Από αυτά οι 168 είναι άντρες με μέση ηλικία 48,5  12,2 έτη και οι 260 είναι γυναίκες με μέση ηλικία 54  14,1 έτη. Οι εθελοντές προσήλθαν στο εργαστήριο καρδιαγγειακής έρευνας της Α’ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής του γενικού νοσοκομείου Αθηνών «Λαϊκό» όπου έγιναν όλες οι μετρήσεις και πλήρης αγγειακός έλεγχος. Η διατροφική αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε με διπλές τηλεφωνικές ανακλήσεις 24ώρου και η ανάλυση της διαιτητικής πρόσληψης με το πρόγραμμα Nutritionist Pro. Πραγματοποιήθηκε πολυπαραγοντική ανάλυση λογιστικής παλινδρόμησης με το στατιστικό λογισμικό SPSS 21.0 με επίπεδο σημαντικότητας p<0,05.
Αποτελέσματα: Παρατηρήθηκε αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στην μέτρια διαιτητική πρόσληψη νατρίου και στην πιθανότητα ανάπτυξης αθηρωματικών πλακών 0,381 95%Cl (0,148 - 0,979) και θετική συσχέτιση ανάμεσα στην διαιτητική πρόσληψη νατρίου και την ταχύτητα μετάδοσης σφυγμικού κύματος (Pulse Wave Velocity, PWV) 7,880 95%Cl (1,827-33,990) στον γυναικείο πληθυσμό της μελέτης.
Συζήτηση: Η μέτρια σε σχέση με την πολύ χαμηλή διαιτητική πρόσληψη νατρίου φαίνεται να μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης αθηρωματικών πλακών στις καρωτιδικές ή/και στις μηριαίες αρτηρίες, ενώ αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης αρτηριακής σκληρίας σε γυναίκες με αυτοάνοσα και φλεγμονώδη νοσήματα. Καθώς πρόκειται για την πρώτη σχετική μελέτη σε αυτό τον πληθυσμό, είναι αναγκαίο να διεξαχθούν περισσότερες μελέτες που να επιβεβαιώνουν ή να απορρίπτουν τα δεδομένα της παρούσας μελέτης και να αναζητούν τους υποκείμενους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-09-21
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Λοιπά Θέματα:
Νάτριο - Διαιτολογικές απόψεις
Λέξεις-κλειδιά:
πρώιμοι δείκτες αγγειακών βλαβών, Νάτριο, αθηρωμάτωση, αγγειακές βλάβες
Περιγραφή:
82 σ.,εικ.,πίν.,διαγρ.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

GeorgiaKouka.pdf

2 MB