Η γεωγραφική διάσταση των γεωδεδομένων των Εθνικών Απογραφών Πληθυσμού. Χαρτογράφηση - Δημιουργία σύγχρονων Γεωχωρικών Υποδομών με την αξιοποίηση της Γεωπληροφορικής

Διδακτορική Διατριβή 23211 179 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Η γεωγραφική διάσταση των γεωδεδομένων των Εθνικών Απογραφών Πληθυσμού. Χαρτογράφηση - Δημιουργία σύγχρονων Γεωχωρικών Υποδομών με την αξιοποίηση της Γεωπληροφορικής
Συγγραφέας:
Καλογερόπουλος, Κλεομένης
Επιβλέπων καθηγητής:
Χαλκιάς, Χρίστος
Περίληψη:
Η παρούσα διατριβή πραγματοποιεί ένα χρονικό άλμα στο παρελθόν και προσπαθεί να ανασύρει και να αποκωδικοποιήσει αριθμούς που κρύβονται μέσα σε παλιά βιβλία των Εθνικών Απογραφών Πληθυσμού της Ελλάδας, καθώς παράλληλα επιχειρείται και μια ιστοριογεωγραφική τους ανάλυση. Συνεπώς, πρώτον πραγματοποιείται οργάνωση σε βάση δεδομένων αυτών των αριθμών.
Οι αριθμοί αυτοί αφορούν τον πληθυσμό ανά επαρχία της ελληνικής επικράτειας από καταβολής του ελληνικού κράτους έως και σήμερα. Στη συνέχεια, τα δεδομένα αυτά συνδέονται με τις χωρικές μονάδες των επαρχιών και μέσω της σύνδεσης των απογραφών με αυτές δημιουργούνται ουσιαστικά γεωδεδομένα των απογραφών, τα οποία οργανώνονται σε μια γεωχωρική βάση δεδομένων.
Το επόμενο βήμα είναι η διαχρονική χαρτογράφηση αυτών των δεδομένων με τη χρήση των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών και της Γεωπληροφορικής γενικότερα. Επίσης, στην παρούσα διατριβή παρουσιάζεται το ιστορικό των γεωχωρικών υποδομών, αναλύονται τα κύρια χαρακτηριστικά τους και προτείνονται λύσεις αναφορικά με τις σύγχρονες γεωχωρικές υποδομές, που ένας δημόσιος φορέας, όπως μια Στατιστική Υπηρεσία θα πρέπει να αναπτύξει.
Επιπρόσθετα, μέσα από αυτές τις υποδομές προτείνονται μεθοδολογίες σύγχρονης διαδικτυακής χαρτογράφησης των δεδομένων της, καθώς επίσης και του τρόπου με τον οποίο θα πρέπει να συλλέγονται τα δεδομένα στο μέλλον κάνοντας χρήση των έξυπνων συσκευών. Οι μεθοδολογίες αυτές, αφενός αξιοποιούν δεδομένα, γεωδεδομένα και χαρτογραφικά υπόβαθρα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, αφετέρου αξιοποιούνται ώστε να υποστηριχτούν πολιτικές διαχείρισης.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-04-10
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Λοιπά Θέματα:
Χαρτογραφία - Ελλάδα
Πληθυσμός - Ελλάδα
Γεωπληροφορική
Χαρτογραφία - Επεξεργασία δεδομένων
Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών
Ελλάδα - Απογραφή πληθυσμού
Λέξεις-κλειδιά:
Θεματική Χαρτογράφηση, Γεωχωρικές Υποδομές, Γεωπληροφορική, Εθνικές Απογραφές Πληθυσμού
Περιγραφή:
460 σ.:εικ.,πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

KALOGEROPOULOS_PhDGEO_20.pdf

18 MB