Επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην οδοντιατρική φροντίδα. Οι απόψεις των καταναλωτών

Πτυχιακή Εργασία 22533 42 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην οδοντιατρική φροντίδα. Οι απόψεις των καταναλωτών
Συγγραφέας:
Φώτη, Χρυσούλα, Αλέξανδρος
Επιβλέπων καθηγητής:
Παστραπά, Ελένη
Περίληψη:
Το 2008 ξέσπασε η παγκόσμια οικονομική κρίση, η οποία επέφερε πολλαπλές επιπτώσεις στην οικονομία της χώρας και κατά συνέπεια στην κοινωνικοοικονομική ζωή των κατοίκων της. Η παρούσα εργασία, διερευνά τις επιπτώσεις που έχει η οικονομική κρίση στην υγεία των ατόμων και πιο συγκεκριμένα στην οδοντιατρική τους φροντίδα. Η δειγματοληπτική έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ερωτηματολογίου, το οποίο συμπληρώθηκε τον Μάιο του 2019 από 161 άτομα και διανεμήθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για την επεξεργασία των αποτελεσμάτων κωδικοποιήθηκαν οι απαντήσεις και επεξεργάστηκαν στο στατιστικό πρόγραμμα STATA12 στο οποίο έγινε η στατιστική ανάλυση, με τη χρήση πινάκων συχνοτήτων, πινάκων διπλής εισόδου, συσχετίσεων και εκτιμήσεων λογιστικής παλινδρόμησης.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η οικονομική κρίση έχει επιφέρει πολλές αρνητικές επιπτώσεις τόσο στην υγεία των ατόμων όσο και στην στοματική τους υγιεινή. Καλύτερη κατάσταση υγείας και καλή στοματική υγεία διαπιστώθηκε ότι είχαν ως επί το πλείστον οι γυναίκες, τα άτομα με υψηλό εισόδημα και οι νεότεροι ηλικιακά, συγκριτικά με τους χαμηλόμισθους, τους άντρες και τους ηλικιωμένους. Επίσης, λόγω των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης παρατηρήθηκαν μειωμένες επισκέψεις των ατόμων σε οδοντιάτρους, με τις μεγαλύτερες μειώσεις επισκέψεων να έχουν παρατηρηθεί στα άτομα που διέθεταν χαμηλό εισόδημα και στους συνταξιούχους. Συνεπώς, βασικός πυλώνας για την επικράτηση μιας καλής στοματικής υγιεινής είναι το εισόδημα και κατά πόσο αυτό έχει μειωθεί μετά την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-10-16
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Λοιπά Θέματα:
Οικονομία - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
οικονομική κρίση, οδοντιατρική φροντίδα
Περιγραφή:
89 σ.:εικ.,πίν.,διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

ChrysoulaFoti.pdf

1 MB