Καταναλωτική συμπεριφορά των νέων: Επαναχρησιμοποίηση προϊόντων ένδυσης

Πτυχιακή Εργασία 22530 52 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Καταναλωτική συμπεριφορά των νέων: Επαναχρησιμοποίηση προϊόντων ένδυσης
Συγγραφέας:
Βλάχου, Νικολέττα, Ανδρέας
Επιβλέπων καθηγητής:
Παστραπά, Ελένη
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία, εξετάζει την καταναλωτική συμπεριφορά των νέων σε σχέση με την επαναχρησιμοποίηση προϊόντων ένδυσης. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζει τα κίνητρα που παρακινούν τους καταναλωτές για την επιλογή αγοράς ενός προϊόντος ένδυσης από δεύτερο χέρι καθώς και τις μεθόδους διάθεσης των ενδυμάτων που οι ίδιοι οι καταναλωτές δεν θέλουν να τα χρησιμοποιήσουν πλέον. Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκε δείγμα 246 νέων καταναλωτών, οι οποίοι απάντησαν σε ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από 25 Ιουλίου έως 5 Αυγούστου. Για την επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι περιγραφικής στατιστικής και ανάλυση κύριων συνιστωσών (PCA) με τη χρήση του στατιστικού πακέτου STATA.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό έχει γνώση σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση. Οι φοιτητές θα φορούσαν ή φοράνε σε μεγάλο ποσοστό ένα προϊόν ένδυσης από δεύτερο χέρι. Το 72,76% του δείγματος δίνει τα χρησιμοποιημένα ρούχα του στην οικογένεια, κυρίως οι γυναίκες σε ποσοστό (75,35%). Τα άτομα σε ποσοστό 55,69%, διαθέτουν τα ενδύματα που δεν χρησιμοποιούν πια σε φίλους, και το 56,1% επαναχρησιμοποιεί τα ενδύματα του κάνοντας δωρεά σε φιλανθρωπικές οργανώσεις, με υψηλά ποσοστά και τα δύο φύλα, 59,15% για τις γυναίκες και 51,92% για τους άνδρες. Ο λόγος επιλογής ενός προϊόντος ένδυσης από καταστήματα που πωλούν προϊόντα από δεύτερο χέρι, και για τα δύο φύλα, ήταν η χαμηλή τιμή και η εξοικονόμηση χρημάτων, το ίδιο ισχύει και για αυτούς που λάμβαναν 201 έως 400€. Όμως, για περιβαλλοντικούς λόγους θα το επέλεγαν τα άτομα που εισπράττουν μηνιαίως 801 έως 1000€. Επίσης από την Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών, βρέθηκαν δύο συνιστώσες καταναλωτών από τα κίνητρα τα οποία οδηγούν τους καταναλωτές στην αγορά προϊόντων ένδυσης από δεύτερο χέρι, οι περιβαλλοντικά ευαίσθητοι καταναλωτές και οι μη περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένοι καταναλωτές. Επιπλέον, δύο συνιστώσες εντοπίστηκαν όσον αφορά και στους τρόπους με τους οποίους οι καταναλωτές διαθέτουν τα ενδύματα τους που δεν χρησιμοποιούν πια, οι ευεργέτες ή κοινωνικά ευαισθητοποιημένοι καταναλωτές και οι σχετικοί με την εμπορία των μεταχειρισμένων ρούχων.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-10-16
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Λοιπά Θέματα:
Καταναλωτές - Ελλάδα
Ένδυση και ενδύματα - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
Επαναχρησιμοποίηση, Καταναλωτική συμπεριφορά
Περιγραφή:
84 σ.,εικ.,πίν.,διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

NikolettaVlachou.pdf

1 MB