Δημιουργία διαχειριστικού συστήματος και χωρική ανάλυση των παιδικών χαρών του δήμου αθηναίων

Μεταπτυχιακή Εργασία 21834
Πρωτότυπος Τίτλος:
Δημιουργία διαχειριστικού συστήματος και χωρική ανάλυση των παιδικών χαρών του δήμου αθηναίων
Συγγραφέας:
Σπύρου, Παναγιώτα, Γεώργιος
Επιβλέπων καθηγητής:
Χαλκιάς, Χρίστος
Περίληψη:
Οι παιδικές χαρές αποτελούν πλέον τα ελάχιστα τμήματα του πολεοδομικού ιστού σε μία πόλη, τα οποία προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για δραστηριότητες παιχνιδιού και σχεδιάζονται -εξοπλίζονται με παιχνιδο-κατασκευές για αυτόν τον σκοπό. Για μεγάλο αριθμό παιδιών και νέων αποτελούν τους μοναδικούς χώρους υπαίθριων δραστηριοτήτων.
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η δημιουργία ενός Διαχειριστικού Συστήματος των Παιδικών Χαρών του Δήμου Αθηναίων οργανωμένο σε ένα πληροφοριακό σύστημα σε περιβάλλον ArcGis καθώς και η Χωρική Κατανομή- Ανάλυση των Παιδικών Χαρών με βάση τα Δημογραφικά χαρακτηριστικά του Δήμου και ιδιαίτερα τα πληθυσμιακά ποσοστά των Ηλικιακών ομάδων 1 έως 15 έτη σύμφωνα με τον Απογραφή Πληθυσμού της ΕΛΣΤΑΤ του 2001. Πιο συγκεκριμένα, δημιουργήθηκε μία Βάση Δεδομένων με την χωρική κατανομή των Παιδικών Χαρών εντός του Δήμου Αθηναίων καθώς και την περιγραφή των γενικών χαρακτηριστικών αυτών με σκοπό την δημιουργία Διαχειριστικού Συστήματος. Εν συνεχεία πραγματοποιήθηκε Χωρική Ανάλυση για την αξιολόγηση των παιδικών χαρών σε μία ζώνη κάλυψης 400μ ανάλογα με το πληθυσμιακό δυναμικό που μπορεί να εξυπηρετήσει και την δημιουργία αντίστοιχου Θεματικού Χάρτη παρουσίασης της Ταξινόμησης των Παιδικών Χαρών ανάλογα με το μέγεθος και το πληθυσμιακό δυναμικό.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-19
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Πόλεις. Αστική Γεωγραφία
Λοιπά Θέματα:
Χωροταξία - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
Δήμος Αθηναίων, χωρική ανάλυση, γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, διαχειριστικό σύστημα, παιδικές χαρές
Περιγραφή:
181 σ.:εικ.,πίν.,διαγρ.,χάρτες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

PanagiotaSpyrou.pdf

31 MB