Αθλητισμός και δεύτερη γενιά μεταναστών: Η ένταξη των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία με τη συμβολή του αθλητισμού

Μεταπτυχιακή Εργασία 21612 166 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Αθλητισμός και δεύτερη γενιά μεταναστών: Η ένταξη των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία με τη συμβολή του αθλητισμού
Συγγραφέας:
Παντελεήμων, Παναγιώτης, Ζαφείριος
Επιβλέπων καθηγητής:
Παπαδόπουλος, Απόστολος
Περίληψη:
Η μετανάστευση αποτελεί ένα κοινωνικό φαινόμενο με σημαντικό αντίκτυπο. Σήμερα, οι ισορροπίες φαίνεται να μεταβάλλονται έντονα, δεδομένου ότι οι χώρες που άλλοτε υπήρξαν χώρες προέλευσης μεταναστών, πλέον αποτελούν χώρες έλξης και προσέλευσης μεταναστευτικών ροών. Παράλληλα, το ζήτημα της διαχείρισης του φαινομένου αυτού συνιστά προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία, σεβόμενη τα διαφορετικά πολιτισμικά στοιχεία, επιδιώκει να διαμορφώσει μια κοινή πολιτική, επιδιώκοντας την ένταξη των μεταναστών στην κοινωνία. Η θεσμική και διοικητική μεταρρύθμιση για την ένταξη αυτή αποτελεί σε σημαντικό βαθμό έκφανση της κρατικής κυριαρχίας ως προς τη διαχείριση των πολιτών και του πληθυσμού.
Η ένταξη των μεταναστών είναι μια πολύ-επίπεδη και μακρόχρονη διαδικασία, αποτέλεσμα συντονισμένων πολιτικών σε διαφορετικούς τομείς και με διαφορετικά μέσα. Τέτοιο μέσο αποτελεί ο αθλητισμός, ως η συστηματική ενασχόληση και επίδοση σε αθλητικά αγωνίσματα, δραστηριότητα που ωφελεί το άτομο με ποικίλους τρόπους σωματικά και ψυχικά. Παράλληλα, η ενασχόληση αυτή προάγει ανώτερα ιδανικά και αξίες και είναι ικανή να διαμορφώσει ολοκληρωμένους ανθρώπους, μέλη της κοινωνίας, ιδίως σε νεαρή ηλικία. Για τους λόγους αυτούς, ο Έλληνας νομοθέτης έχει μεριμνήσει σχετικά, θεσπίζοντας κατάλληλο νομικό πλαίσιο για την παροχή άδειας παραμονής, αλλά και την απόδοση ιθαγένειας σε ανθρώπους που ασχολούνται επαγγελματικά με τον αθλητισμό, ώστε από τη μια πλευρά να προάγει τον αθλητισμό δίνοντας κίνητρα στους μετανάστες για την ένταξή τους, και από την άλλη να δώσει την ευκαιρία σε αθλητές να διαμένουν στη χώρα.
Η προσέγγιση θα υλοποιηθεί με συνδυασμό των μεθόδων έρευνας, καθώς επιστρατεύεται η βιβλιογραφική επισκόπηση και η ποιοτική έρευνα με τη διεξαγωγή συνεντεύξεων.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-04
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Λοιπά Θέματα:
Μετανάστες - Ελλάδα
Αθλητισμός - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
άδειες διαμονής, διοικητική μεταρρύθμιση, αθλητισμός, μετανάστευση
Περιγραφή:
80 σ.,πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

PanagiotisPanteleimon.pdf

2 MB