Η επίδραση του εντερικού μικροβιόκοσμου στον οστικό μεταβολισμό

Πτυχιακή Εργασία 21289 173 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Η επίδραση του εντερικού μικροβιόκοσμου στον οστικό μεταβολισμό
Συγγραφέας:
Τερζή, Ειρήνη, Μηνάς
Επιβλέπων καθηγητής:
Κυριακού, Αδαμαντίνη
Περίληψη:
Ο ανθρώπινος εντερικός μικροβιόκοσμος περιέχει 150 φορές περισσότερα γονίδια από τα ανθρώπινα. Συμμετέχει σε πληθώρα μεταβολικών διεργασιών συμπεριλαμβανομένων του μεταβολισμού θρεπτικών συστατικών και φαρμάκων, στη σύνθεση βιταμινών καθώς και στην ανοσορρύθμιση. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η in vitro ζύμωση υποστρωμάτων πλούσιων σε β-γλυκάνες προερχόμενα από τον μύκητα Pleurotus ostreatus, από τον εντερικό μικροβιόκοσμο γυναικών με φυσιολογική οστική πυκνότητα και από γυναίκες με οστεοπενία. Επίσης εξετάστηκε η επίδραση της ζύμωσης των υποστρωμάτων στη σύσταση του εντερικού μικροβιόκοσμου. Κατά την έναρξη της μελέτης πραγματοποιήθηκε εκχύλιση των β-γλυκανών από το μανιτάρι, ώστε να χρησιμοποιηθεί ως υπόστρωμα εμπλουτισμένο σε β-γλυκάνες. Τα υποστρώματα που χρησιμοποιήθηκαν στην in vitro ζύμωση ήταν ινουλίνη 1% (INU1) και 2% (INU2), ως θετικοί μάρτυρες, το μανιτάρι Pleurotus ostreatus (POWS), το εκχύλισμα αυτού (POWSE) και ο αρνητικός μάρτυρας (NC) που δεν περιείχε πηγή άνθρακα. Πραγματοποιήθηκε 24ωρη ζύμωση σε αναερόβιες συνθήκες μετά από εμβολιασμό των υποστρωμάτων με επεξεργασμένο εμβόλιο κοπράνων από τις εθελόντριες. Πραγματοποιήθηκαν 6 επαναλήψεις και εμβολιάζονταν όλα τα υποστρώματα ταυτόχρονα με το εμβόλιο από την ίδια εθελόντρια. Απομονώθηκε το ολικό DNA των μικροοργανισμών και πραγματοποιήθηκαν μικροβιολογικές αναλύσεις με τη μέθοδο Real Time-PCR, για τον ποσοτικό προσδιορισμό των ολικών βακτηρίων, των Bacteroides spp, Bifidobacterium spp., Lactobacillus group, Clostridium perfrigens, Clostridium leptum, Faecalibacterium prausnitzii, Roseburia spp.. Στη συνέχεια υπολογίστηκε ο πρεβιοτικός δείκτης για κάθε υπόστρωμα. Από τις αναλύσεις παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση των Bifidobacteria στα υποστρώματα INU1, INU2 και POWS, συγκριτικά με τον αρνητικό μάρτυρα (NC), στις 24 ώρες, στις εθελόντριες με οστεοπενία. Επίσης παρατηρήθηκε στις ίδιες εθελόντριες, σημαντική αύξηση των Bacteroides στο υπόστρωμα POWSE, μετά από 24ωρή ζύμωση, συγκριτικά με το NC και με το POWS. Όσον αφορά τον πρεβιοτικό δείκτη, βρέθηκε θετικός για όλα τα υποστρώματα στο σύνολο των εθελοντριών, ενώ στις εθελόντριες με οστεοπενία, ήταν θετικός στην πλειονότητα των υποστρωμάτων εκτός από το εκχύλισμα του μανιταριού, στο οποίο ο PI βρέθηκε αρνητικός.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-02-26
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Μικροβιολογία
Λοιπά Θέματα:
Οστά - Μεταβολισμός
Λέξεις-κλειδιά:
οστικός μεταβολισμός, β-γλυκάνες, εντερικός μικροβιόκοσμος
Περιγραφή:
86 σ.:εικ.,πίν.,διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

EiriniTerzi.pdf

1 MB