Έλεγχος προβιοτικών ιδιοτήτων σε στελέχη του γένους Lactobacillus

Πτυχιακή Εργασία 21267 206 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Έλεγχος προβιοτικών ιδιοτήτων σε στελέχη του γένους Lactobacillus
Συγγραφέας:
Ακτύπη, Ουρανία, Δημήτριος
Επιβλέπων καθηγητής:
Κυριακού, Αδαμαντίνη
Περίληψη:
Εισαγωγή: Τα προβιοτικά στελέχη είναι ζωντανοί μικροοργανισμοί οι οποίοι όταν χορηγούνται σε επαρκείς ποσότητες, προσφέρουν οφέλη υγείας στον ξενιστή. Από τις επιθυμητές ιδιότητες των προβιοτικών, είναι σημαντικές αυτές που εμπλέκονται στο μεταβολισμό της χοληστερόλης και έχουν υποχοληστερολαιμικές επιδράσεις. H παρουσία του ενζύμου της υδρολάσης των χολικών αλάτων (BSH) και η ικανότητα αφομοίωσης χοληστερόλης αποτελούν δύο από τις πιο συχνές in vitro δοκιμασίες για τις οποίες ελέγχονται τα προβιοτικά στελέχη.
Σκοπός: Η μελέτη στελεχών του γένους Lactobacillus, που έχουν ήδη ελεγχθεί για κάποια προβιοτικά χαρακτηριστικά, ως προς την τη δραστικότητα της BSH και ως προς την ικανότητα του κάθε στελέχους να αφομοιώνει τη χοληστερόλη από το θρεπτικό μέσο στο οποίο καλλιεργείται.
Υλικά-μέθοδοι: Δέκα στελέχη L. gasseri, τρία στελέχη L. crispatus, δύο στελέχη L. delbrueckii delbrueckii, τρία στελέχη L.acidophillus, επτά στελέχη L. rhamnosus, ένα L. plantarum, ένα L. fermentum, ένα L. Salivarius, τρία στελέχη L. paracasei paracasei και ένα στέλεχος Lactobacillus spp., τα οποία έχουν απομονωθεί από τον εντερικό μικροβιόκοσμο υγιών νεογνών (Συλλογή Χαροκοπείου Πανεπιστημίου), εξετάστηκαν ως προς τη δραστικότητα της BSH, με θετικό μάρτυρα το L. acidophillus DSM 20079. Για την δοκιμασία της δράσης της υδρολάσης χρησιμοποιήθηκαν «ενεργοποιημένες» καλλιέργειες και έγινε επώαση των στελεχών σε θρεπτικό υλικό που περιείχε MRS agar με 0.5 % (w/v) sodium taurodeoxycholate για 72 ώρες.
Για τη δοκιμασία της αφομοίωσης της χοληστερόλης από το καλλιεργητικό μέσο εξετάστηκαν όσα από τα παραπάνω στελέχη εμφάνισαν θετική δράση BSH. Χρησιμοποιήθηκαν «ενεργοποιημένες» καλλιέργειες και έγινε αναερόβια επώαση για 24 ώρες σε τροποποιημένο MRS Broth συμπληρωμένο με oxgall 0.3 % (w/v) και υδατοδιαλυτή μορφή χοληστερόλης (polyoxyethanyl-cholesteryl sebacate; Sigma). Μετά την 24ωρη αναερόβια επώαση, υπολογίστηκε η ξηρή βιομάζα των βακτηρίων κάθε δείγματος, καθώς και προσδιορίστηκε φωτομετρικά η ποσότητα χοληστερόλης που απέμεινε στο υπερκείμενο υγρό.
Αποτελέσματα: Από τα υπό μελέτη στελέχη, δραστικότητα της BSH εμφάνισαν τέσσερα στελέχη L. gasseri (C5, C15, C32 , C45), ένα στέλεχος L. crispatus (C1), ένα στέλεχος L. delbrueckii delbrueckii (AnLB40), ένα στέλεχος L. acidophillus (AnLB16) και ένα στέλεχος Lactobacillus spp. (C39).
Από τη δοκιμασία αφομοίωσης χοληστερόλης προέκυψε ότι σχεδόν όλα τα στελέχη, εκτός του AnlB16, είχαν σημαντική απομάκρυνση χοληστερόλης από το υπερκείμενο υγρό σε σχέση με το ανεμβολίαστο δείγμα. Όταν συγκρίθηκαν με το θετικό μάρτυρα, ως προς την απομάκρυνση χοληστερόλης ανά γραμμάριο ξηρής βιομάζας , προέκυψε ότι όλα τα στελέχη, μαζί και το στέλεχος AnlB16, είχαν απομακρύνει χοληστερόλη σε αντίστοιχο βαθμό με αυτόν που είχε ο μάρτυρας.
Συμπεράσματα: Από τα 32 υποψήφια προβιοτικά στελέχη του γένους Lactobacillus που ελέγχθηκαν ως προς τη δραστικότητα του ενζύμου της υδρολάσης των χολικών αλάτων, είναι θετικά τα 9 στελέχη.
Από τη δοκιμασία αφομοίωσης της χοληστερόλης, φάνηκε ότι όλα τα στελέχη που ελέγχθηκαν κατάφεραν να απομακρύνουν τη χοληστερόλη κοντά στα επίπεδα απομάκρυνσης που παρουσιάζει ο θετικός μάρτυρας, DSM 20079.
Τα αποτελέσματα αυτά εμφανίζουν ενδιαφέρον ως πρώτη προσέγγιση για την ανίχνευση των ιδιοτήτων απομάκρυνσης της χοληστερόλης από τα υποψήφια προβιοτικά στελέχη αλλά απαιτείται να σχεδιαστούν επιπλέον δοκιμές για την επιβεβαίωση σε in vitro συστήματα αξιολόγησης και στην συνέχεια σε in vivo.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-02-26
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Μικροβιολογία
Λοιπά Θέματα:
Πεπτικό σύστημα - Μικροβιολογία
Λέξεις-κλειδιά:
προβιοτικές ιδιότητες, λακτοβάκιλλοι, αφομοίωση χοληστερόλης, υδρολάση χολικών αλάτων
Περιγραφή:
76 σ.:εικ.,πίν.,διαγρ.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

OuraniaAktypi.pdf

1 MB