Η Διαχείριση της «μεταναστευτικής – προσφυγικής κρίσης» : πεδίο αντιπαράθεσης ή συντονισμένη προσπάθεια

Μεταπτυχιακή Εργασία 21190 238 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Η Διαχείριση της «μεταναστευτικής – προσφυγικής κρίσης» : πεδίο αντιπαράθεσης ή συντονισμένη προσπάθεια
Συγγραφέας:
Κατσένιου, Ελένη, Χαράλαμπος
Επιβλέπων καθηγητής:
Παπαδόπουλος, Απόστολος
Περίληψη:
Το 2015 αυξημένες μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές παρουσιάστηκαν στα ελληνικά θαλάσσια σύνορα. Οι διαστάσεις, που έπαιρνε το μεταναστευτικό θέμα σε σύντομο χρονικό διάστημα, δημιουργούσαν πιέσεις στις υπεύθυνες αρχές. Οι κρατικές, διοικητικές και κοινωνικές δομές προσπάθησαν να διαχειριστούν τις ροές μετακίνησης πληθυσμού, αλλά υπήρχαν πολλές δυσκολίες σε θέματα οργάνωσης και συντονισμού. Οι τοπικές κοινωνίες ήταν εκείνες, που παρά την οικονομική κρίση, υποδέχτηκαν άμεσα και βοήθησαν τον μετακινούμενο αυτό πληθυσμό με όποιον τρόπο μπορούσαν.

Η διπλωματική εργασία έχει ως στόχο την μελέτη διαχείρισης της μεταναστευτικής κρίσης από τους δημόσιους φορείς, τη κοινωνία πολιτών, των ερευνητών και των τοπικών κοινωνιών, υποδεικνύοντας τα ζητήματα που τίθενται στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στη χώρα, καθώς και τον τρόπο λειτουργίας τους. Τα κύρια ερωτήματα της έρευνας αυτής είναι, εάν τελικά οι συνθήκες διαχείρισης του μεταναστευτικού είναι δυσχερείς, εάν η κατάσταση αυτή που υπάρχει από το 2015 μέχρι σήμερα είναι μόνιμη και τέλος πώς η διαχείριση από τους φορείς έχει εξελιχθεί ή όχι μέσα στην πορεία αυτών των χρόνων. Για την διερεύνηση των στόχων της διπλωματικής εργασίας πραγματοποιήθηκε ποιοτική έρευνα με δέκα συνεντεύξεις σε φορείς που ασχολούνται με την μετανάστευση. Η χρονική περίοδος που μελετήθηκε ήταν από τον Μάρτιο του 2015 μέχρι το Μάρτιο του 2016.

Μετά την μελέτη των συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκαν, παρατηρήθηκε η έλλειψη οργάνωσης και εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού σχεδίου κάλυψης, των αναγκών διαβίωσης των φιλοξενούμενων, παρά τις αλλεπάλληλες εξαγγελίες και την παράλληλη στήριξη των εμπλεκόμενων φορέων.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-11-06
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Λοιπά Θέματα:
Μετανάστες - Ελλάδα
Μετανάστες - Κυβερνητική πολιτική
Λέξεις-κλειδιά:
διαχείριση, κρίση, μετανάστευση
Περιγραφή:
80 σ.:εικ.,πίν.,χάρτες
Άδεια χρήσης:
19424 Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού 4.0

EleniKatseniou.pdf

1 MB