Οικονομική κρίση και μεταναστευτικά ρεύματα: η περίπτωση της Ελλάδας

Πτυχιακή Εργασία 2089
Πρωτότυπος Τίτλος:
Οικονομική κρίση και μεταναστευτικά ρεύματα: η περίπτωση της Ελλάδας
Συγγραφέας:
Κυριακού, Ευαγγελία
Περίληψη:
Κάθε οικονομική κρίση είναι διαφορετική και επιφέρει διαφορετικά αποτελέσματα στην χώρα όπου εκδηλώνεται και στους πληθυσμούς που πλήττει, ανάλογα με την ένταση και την διάρκεια της. Οι κύριες επιπτώσεις μιας κρίσης παρουσιάζονται στα οικονομικά μεγέθη της χώρας, στο γενικότερο οικονομικό κλίμα και κατ’ επέκταση στο επίπεδο διαβίωσης των πολιτών και σε ολόκληρη την κοινωνία.
Οι διάφορες οικονομικές κρίσεις του παρελθόντος, που κάθε μία είχε διαφορετική αιτία και επέφερε διαφορετικές αλλαγές, διαμόρφωσαν νέα δεδομένα σχετικά με την διεύθυνση και την ένταση των μεταναστευτικών ρευμάτων. Σε κάποιες περιπτώσεις επέφεραν αξιοσημείωτες διαρθρωτικές αλλαγές τόσο στην διεθνή οικονομία όσο και στην διεθνή και μαζική μετανάστευση.
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η ανασκόπηση της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα που ξέσπασε το 2008 και η διερεύνηση της επίδρασης της στα μεταναστευτικά ρεύματα της χώρας. Το θέμα αναπτύχθηκε προβάλλοντας τις γενικότερες επιπτώσεις της ελληνικής οικονομικής κρίσης και πιο συγκεκριμένα γίνεται μία προσπάθεια διερεύνησης των πρώτων ενδείξεων σχετικά με την επίδραση της κρίσης στη μετανάστευση.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-03-26
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Μετανάστες, Έλληνες
Immigrants, Greek
Οικονομική κρίση - Ελλάδα
Financial crises - Greece
Αποδημία και εποίκηση
Emigration and immigration
Περιγραφή:
68 σ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0