Αναζητώντας την "ταυτότητα" του Ελληνισμού στην Νότια Αλβανία

Μεταπτυχιακή Εργασία 20766 69 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Αναζητώντας την "ταυτότητα" του Ελληνισμού στην Νότια Αλβανία
Συγγραφέας:
Μπάρκα, Πελαγία Δ.
Επιβλέπων καθηγητής:
Παπαδόπουλος, Απόστολος
Περίληψη:
Η Ήπειρος, ελεύθερη και αλύτρωτη, παρουσιάζει ενδιαφέρον προς ανάλυση τόσο για την Ιστορία όσο και για τα δεινά που ακολούθησαν μετά την διχοτόμηση της, όπου μεγάλο μέρος της προσαρτήθηκε στο νεοσύστατο Αλβανικό κράτος, μαζί με μέρος του πληθυσμού της. Το καθεστώς του Ενβερ Χοντζα επέβαλε στον πληθυσμό της Ε.Ε.Μ την υπάκουη, ο oποίος επιδίωξε την συρρίκνωση του Ελληνισμού, μέσα από εξορίες, φυλακίσεις, ψεύτικες απογραφές κ.α.
Στόχος της παρούσης εργασίας είναι να αναδείξει τα προβλήματα της Ε.Ε.Μ στο πέρασμα 4.000 χρονών μέχρι και σήμερα, την συμπεριφορά των Αλβανών απέναντι στον μειονοτικό πληθυσμό, την φυγή τους προς την Μητέρα Ελλάδα και την ταυτότητα τους.
Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε συνδυάζει τη μέθοδο της βιβλιογραφικής επισκόπησης και της ποιοτικής έρευνας μέσα από τη διαδικασία των συνεντεύξεων με ανθρώπους οι οποίοι έχουν βιωματική εμπειρία στο συγκεκριμένο εγχείρημα και είναι σε θέση να αφηγηθούν τα παραπάνω ζητήματα.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-19
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Λοιπά Θέματα:
Ελληνισμός της Βορείου Ηπείρου
Λέξεις-κλειδιά:
Ήπειρος, Ελλάδα, Αλβανία, μειονότητα, Ενβέρ Χότζα
Περιγραφή:
134 σ.,πίν.,χάρτες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

PelagiaBarka.pdf

6 MB