Μελέτη χρήσης δωρεάν και ελεύθερου/ανοικτού κώδικα λογισμικού στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Μεταπτυχιακή Εργασία 19974 215 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη χρήσης δωρεάν και ελεύθερου/ανοικτού κώδικα λογισμικού στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Συγγραφέας:
Κολωνιάρης, Σταύρος Κ.
Επιβλέπων καθηγητής:
Αναγνωστόπουλος, Δημοσθένης
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την δυνατότητα που δίνεται στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης να μειώσουν τα λειτουργικά έξοδα του μηχανογραφικού τους συστήματος, χρησιμοποιώντας λογισμικό που διατίθεται δωρεάν ή/και λογισμικό που δίνεται με ελεύθερη πρόσβαση στον κώδικά του ώστε να μπορεί ο κάθε χρήστης/οργανισμός να επέμβει σε αυτόν. Έμφαση δίνεται στην χρηστικότητα των λογισμικών αυτών καθώς και στα εμπόδια που μπορεί να αντιμετωπιστούν κατά την οικειοποίηση τέτοιων λύσεων. Επίσης εξετάζονται τα οφέλη που μπορούν να καρπωθούν οι ΟΤΑ απο τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και απο την συγκέντρωση και ενοποίηση των πληροφοριακών τους συστημάτων.
Επίκεντρο των σκέψεων που παραθέτονται είναι ο πολίτης και γνώμονας είναι το συμφέρον αυτού, καθώς οι υπηρεσίες που παρέχουν οι ΟΤΑ έχουν άμεσο χρηματοδότη αλλά και παραλήπτη τους ίδιους τους πολίτες.
Στον ιστότοπο http://e-tic.gr/ota/ αναρτήθηκε ερωτηματολόγιο το οποίο περιείχε ερωτήσεις σχετικά με την υφιστάμενη υποδομή και το ποσοστό εισχώρησης του δωρεάν και ελεύθερου λογισμικού. Αυτό επικοινωνήθηκε προς τα τμήματα πληροφορικής των ΟΤΑ. Υπήρξαν 61 ολοκληρωμένες συμμετοχές και από την επεξεργασία των απαντήσεων προκύπτει ότι οι οργανισμοί επι του παρόντος είναι δεσμευμένοι με συγκεκριμένους προμηθευτές λογισμικού και ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια μείωσης του κόστους μηχανογράφησης των ΟΤΑ από την υιοθέτηση της χρήσης δωρεάν και ελεύθερων λογισμικών.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-02-20
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Λοιπά Θέματα:
Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Τοπική αυτοδιοίκηση - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
Πληροφορική, ΕΛ/ΛΑΚ, ΟΤΑ, τεχνολογία, οικονομικά
Περιγραφή:
90 σ. : εικ., πίν., διαγρ., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

Koloniaris_PMSIT_18.pdf

7 MB