Συσχέτιση του ουδού αντίληψης της σουκρόζης με ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά και διατροφικές συνήθειες σε ομάδα εθελοντριών ελληνικής καταγωγής

Πτυχιακή Εργασία 19515
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συσχέτιση του ουδού αντίληψης της σουκρόζης με ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά και διατροφικές συνήθειες σε ομάδα εθελοντριών ελληνικής καταγωγής
Συγγραφέας:
Καρκούλια, Άννα Α.
Επιβλέπων καθηγητής:
Παπανικολάου, Γεώργιος
Περίληψη:
Οι διατροφικές μας συνήθειες καθορίζονται από πληθώρα παραγόντων μεταξύ των οποίων βρίσκεται και η γευστική αντίληψη-η ικανότητα δηλαδή του ατόμου να ανιχνεύει και να αναγνωρίζει ένα γευστικό ερέθισμα. Η έμφυτη προδιάθεση για τη γλυκιά γεύση, ενώ καθοδηγεί στην αναζήτηση για γλυκό, περνάει μέσα από πυλώνες της συνολικής μας υπόστασης και ολοκλήρωσης όπως η οικογένεια, το κοινωνικό περιβάλλον και τα πρότυπα διατροφής, ώστε να καταλήξει στην τελική επιλογή της τροφής. Στο πλαίσιο της παγκόσμιας προσπάθειας για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και άλλων νοσημάτων συνυφασμένα με την “κακή” διατροφή, διαπιστώνεται ότι η κατανάλωση ζάχαρης στα γλυκά τρόφιμα αυξάνεται αντίθετα με την κατανάλωση φρούτων με αποτέλεσμα να μειώνεται η θρεπτική αξία της διατροφής.
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη του ουδού αντίληψης της σουκρόζης Ελληνίδων γυναικών και η συσχέτισή του με τις διατροφικές συνήθειες (το βαθμό υιοθέτησης της Μεσογειακής διατροφής) και τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά τους. Στη μελέτη συμμετείχαν συνολικά 40 γυναίκες ελληνικής καταγωγής, ηλικίας 18-33 και Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) <30 kg/m². Οι διατροφικές συνήθειες αξιολογήθηκαν με ημι-ποσοτικά ερωτηματολόγια (FFQ, SWEET-FFQ κ.α.) και η προσκόλληση στη Μεσογειακή Δίαιτα με το δείκτη Med Diet Score.
Συμπερασματικά προέκυψε πως η πλειοψηφία ακολουθεί σε έναν ικανοποιητικό βαθμό το Μεσογειακό πρότυπο διατροφής. Βρέθηκε μέτρια αρνητική συσχέτιση μεταξύ του MedDietScore και του κατωφλίου ανίχνευσης της σουκρόζης (r=-0,33)) δίνοντας το περιθώριο να εικάσουμε πως η μεγαλύτερη ευαισθησία στην αντίληψη του γλυκού σχετίζεται με μεγαλύτερη προσκόλληση σε υγιεινά πρότυπα διατροφής. Το παραπάνω εύρημα υπόκειται σε περιορισμούς και για την επιβεβαίωσή του απαιτείται περαιτέρω έρευνα.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-10-20
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Διαιτολογία (Γενικά)
Λοιπά Θέματα:
Διατροφικές συνήθειες - Ελλάδα
Γεύση
Λέξεις-κλειδιά:
γλυκό, αντίληψη, κατώφλιο, αρέσκεια, γεύση
Περιγραφή:
84 σ. : εικ., πίν., διάγρ., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

KARKOULIA_EDD_2017.pdf

1 MB